Særlig er de 1,5 millionene som lever på Gazastripen hardt rammet, etter at radikale Hamas grep makten der i sommer og førte dem ut i noe som ligner full isolasjon.

— De lever under de mest motbydelige forhold, sa FNs generalsekretær om situasjonen på Gazastripen.

Dette til tross for at det er gitt anslagsvis 57 milliarder kroner i støtte til palestinerne etter at Osloavtalen ble inngått.

I en fersk rapport fra Verdensbanken får Israel det meste av skylden for at det går bratt utfor bakke med økonomien.

Industrien ligger nede

De israelske tiltakene, med strenge restriksjoner på reiser, import og eksport, har fått fatale følger for næringslivet. På Gazastripen, der det har vært et stort innslag av private bedrifter, har 90 prosent av industrien stoppet. Frukt og grønnsaker råtner før de når markedene, fordi de blir stående fast på grenseovergangene.

Også Israels praksis med å holde tilbake avgifter de samler inn på vegne av palestinerne har rammet hardt.

Økonomene i Verdensbanken tegner et dystert bilde av tilstanden for folk flest: To av tre lever under fattigdomsgrensen. En av tre i Gaza lever i det økonomene kaller «dyp fattigdom», der de har vansker med å skaffe mat på bordet og tak over hodet.

Helseproblemene er store, med dårlig tilgang på rent vann og sammenbrudd i helsevesenet. Utdanningssystemet ligger også nede for telling.

- De er driftige folk

Den siste nedturen er bare fortsettelsen på en langvarig trend: I 1968, året etter at Israel hadde okkupert de palestinske områdene i seksdagerskrigen, var en vanlig israeler ti ganger så rik som en palestiner i snitt. I dag er israelerne mer enn 20 ganger så rike, ifølge rapporten.

Den slår fast at det ikke vil være mulig å få til økonomisk vekst med den harde linjen israelerne fører nå.

Israel begrunner innstrammingen i reisefrihet og handel med faren for terror. De opplever daglige rakettangrep fra Gazastripen, der Hamas har kontrollen.

Mens nesten en av fire palestinere arbeidet i Israel i 1999, er det i dag færre enn en av ti. Arbeidsledigheten har gått rett til værs, inntektene falt tilsvarende.

— Palestinerne er driftige folk. Dersom de får muligheten, vil de være i stand til å greie seg uten pengehjelp fra utlandet, sier Jonas Gahr Støre. I sitt innlegg ba han Israel gjøre sitt for å lette dagliglivet og handelen for palestinerne, blant annet ved å gjennomføre sin del av en inngått avtale om reisefrihet.