Fredag ble spesialrådgiver Eva Joly utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Som vanlig benyttet Joly oppmerksomheten til å komme med velfunderte og tankevekkende påminnelser. Den erfarne juristen og korrupsjonsjegeren har vakt internasjonal oppsikt i sin utrettelige jakt på korrupte politikere og næringslivsledere. Resultatene av jakten har vist at kynismen og ønsket om å berike seg selv er nærmest grenseløs i enkelte miljøer. Eva Joly har gjort det tydelig for enhver at tillit og troen på enkeltmenneskets moral ikke er tilstrekkelig når pengesummene og fristelsene til personlig berikelse blir store nok.

Eva Joly er opptatt av at verdens land må samarbeide om overvåkingssystemer for internasjonale pengestrømmer. Det har vært altfor lett for stater, banker og andre finansinstitusjoner å gjemme seg bak det nasjonale ansvaret for å forhindre korrupsjon. Korrupsjon på det nivået Eva Joly har vært opptatt av er ikke nasjonal. Muligheten for å flytte penger mellom land, og skjule dem bak anonyme konti i ulike land, er en viktig forutsetning for korrupsjon. Det gjør det vanskelig å spore pengestrømmene, og vanskelig å knytte pengeoverflyttinger til enkeltpersoner. Korrupsjonen er internasjonal. Derfor må et effektivt arbeid mot korrupsjon være internasjonalt.

Et internasjonalt samarbeid om pengeovervåking er ikke lett å få til. De aller fleste land vil offisielt være for forslag som kan hindre korrupsjon. Men mange land, og ikke minst politiske og økonomiske eliter i disse landene, har egeninteresse av at et effektivt pengeovervåkingssystem ikke blir en realitet. Derfor vil vi oppleve svært mange forsøk på å konstruere argumenter mot et overvåkingssystem. Men det er ingen grunn til å resignere. Korrupsjon er en av de største truslene mot utvikling i svært mange land. Det angår igjen alle andre land. I en global økonomi er nasjonale grenser tidvis mer teoretiske enn reelle. Jolys poeng om at korrupsjon i siste instans kan føre til krig bør også gjøre inntrykk på den som tror at dette ikke angår oss.

Joly peker på at tallet på korrupte mennesker på høyt nivå er relativt lite. Det betyr at det må være mulig å overvåke dem som er i posisjon til delta i omfattende korrupsjon. De må venne seg til at det blir stilt spørsmål ved store pengetransaksjoner. Det bør også være like kritikkverdig å bidra til å beskytte korrupte ledere som det er å delta i selve korrupsjonen.

Norge må gjerne bli et av de landene som påtar seg et ansvar for å ta initiativ, og presse på for å utvikle et internasjonalt samarbeid mot korrupsjon.

JAKTER PÅ KORRUPSJON: Spesialrådgiver og æresdoktor Eva Joly mener det er mulig å overvåke internasjonale pengestrømmer, og dermed gjøre det vanskeligere å drive med omfattende korrupsjon. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND