Rundt 500 religiøse menn angrep antatte prostituerte i et fattigstrøk i oljebyen Hassi Messaoud, der det bor mange utenlandske arbeidere. Stemningen i Hassi Messaoud, som ligger rundt 800 kilometer sørøst for Alger, var spent etter angrepet som fant sted fredag. Mennene angrep kvinnene med kniver, og 20 av kvinnene fikk ansiktene skåret opp. Blant de sju som ble arrestert mandag, var en muslimsk bønneleder, som hadde oppfordret til angrepet ved en seremoni i byens hovedmoske, ifølge avisa LÁuthentique. Ifølge algerisk presse var kvinnene, noen av dem enker med små barn, kommet til byen for å søke arbeid. Mange av dem arbeider som hushjelper. I den religiøse seremonien i moskeen ble kvinnene anklaget for å ha dårlig moral.