Av Jesper Kongstad

For første gang siden USA ikke ville underskrive Kyoto-avtalen om reduserte utslipp av drivhusgasser, viser Washington vilje til at gå inn i kampen mot globale klimaproblemer.

Under toppmøtet i Wien i går mellom EU og USA uttrykte amerikanerne, med president George W. Bush i spissen, vilje til å diskutere og bekjempe de globale klimaproblemene. Observatører i EU kaller den siste utviklingen et gjennombrudd i den årelange klimastriden mellom de to partene.

– Vi vil arbeide tettere sammen for å håndtere de alvorlige og langsiktige utfordringer ved klimaforandringer, trusselen mot biologisk mangfold og luftforurensning. Vi vil også arbeide besluttsomt og hurtig for å redusere utslipp av drivhusgasser, står det i konklusjonene fra toppmøtet.

Med erklæringen legger EU og USA dermed opp til et felles såkalt hasteinngrep overfor klimaforandringene, og begge parter forplikter seg til å investere i mindre forurensende energikilder, herunder fornybar energi, og til å få ned utslipp av drivhusgasser. Dessuten skal det etableres et tett strategisk energisamarbeid på høyt nivå som blant annet skal handle om økt forsyningssikkerhet, bedre infrastruktur i tillegg til mer rettferdig handel og konkurranse på energimarkedet.

Ordet «Kyoto» nevnes ikke i teksten, og det settes ikke opp håndfaste mål eller tall i avtalen, men det legges opp til en årlig gjennomgang mellom de to parter om energisamarbeidet mellom EU og USA.

Jyllands-Postens/Bergens Tidene