— Vi har ingen problemer med å oppsummere hevingsoperasjonen som en suksess så langt, sier pressetalsmann Einar Skorgen i DSDN Seaway til NTB idet den norske underkontraktøren i bergingsoperasjonen var i ferd med å avslutte sin del av jobben.

Pressetalskvinne Larissa van Seumeren i Mammoed fortalte i Murmansk mandag at det var entusiastiske mannskaper som startet slepet mot land. Slepingen ventes å ta to-tre dager.

Rydder opp

Idet lekteren «Giant 4» sakte fjernet seg fra havaristedet var dykkerne i ferd med å rydde opp etter den snart fire måneder lange operasjonen på 110 meters dyp.

Dykkerne har hele tiden hatt tilhold på det norskeide dykkerskipet «DSDN Mayo» som etter planen setter kursen for Kirkenes så snart oppryddingen er ferdig.

Fremskyndet

Sterk vind på operasjonsstedet gjorde at taubåten «Singapore» startet slepet inn mot marinehavna Rosljakovo utenfor Murmansk et par timer før planlagt.

— Ved å legge lekteren «Giant 4» opp mot den sterke vinden, og å bevege seg med 0,5 — 1,5 knops fart, sikres stabiliteten i den aller siste fasen av hevingen, sier Skorgen til NTB.

Ikke kritisk

Slepet inn til Murmansk startet idet «Kursk» lå mer enn 20 meter under lekteren.

Bergingsselskapene regnet ikke den siste hevingen opp til lekteren som noen kritisk fase i operasjonen.

Løftejekkene om bord på «Giant 4» ligger i nøyaktig posisjon i forhold til de 26 hullene som er boret i skroget på «Kursk». På fremre dekk av lekteren er det laget et hull som er nøyaktig tilpasset kommandotårnet på ubåten.

Ingen skipstrafikk

Været og bølgehøyden er avgjørende for hvor lang tid slepet inn til Rosljakovo vil ta. Under normale værforhold skal overfarten ta to dager.

I Rosljakovo skal «Kursk» over i en tørrdokk før russiske spesialetterforskere som de første slipper om bord. All skipstrafikk i Murmansk-fjorden vil bli stanset mens slepet er på vei. Havnemyndighetene i Murmansk regner ikke med at trafikkstansen vil vare mer enn et døgn.