Abdul Rahman al-Chadirchi sier til nyhetsbyrået AFP at han ønsker å avslutte sitt væpnede opprør mot Tyrkia.

Tyrkiske politikere bør vise mot og legge fram en plan for løsning av problemene i de kurdiske områdene, sa Chadirchi i et intervju torsdag. Når planen ligger på bordet, kan det inngås våpenhvile, framholdt han.

Onsdag varslet Tyrkia en lang rekke nye straffetiltak mot den kurdiske PKK-geriljaen. Samtidig ble det opplyst at Irak har satt opp flere kontrollposter for å hindre at PKK får brakt inn forsyninger til baser i fjellområdene nær den tyrkiske grensen.

Ett av straffetiltakene trådte i kraft torsdag morgen, da Tyrkia stengte sitt luftrom for flyginger til og fra det nordlige Irak, meldte den tyrkiske fjernsynsstasjonen NTV ifølge nyhetsbyrået Reuters. Meldingen ble ikke umiddelbart bekreftet på offisielt hold.

Det var uklart om stengningen ville berøre militære amerikanske fly som bruker flyplasser i NATO-landet Tyrkia som utgangspunkt for tokter over Nord-Irak. Den tyrkiske regjeringen anklager kurdiske selvstyremyndigheter i Irak for å støtte PKK.