Det er ikke så mye frykten for «oksegalskap» som ligger bak. For de spanske tyrefekteroksene ales opp på åpne marker og blir aldri fôret med oppmalte dyrerester, som man mener er en av årsakene til epidemien.

Men det klassiske, bloddryppende dramaet på selve arenaen kan komme i konflikt med strenge regler for behandling av skrottene av dyr som er avlivet andre steder enn på slakteri.

Den spanske avisen El Mundo skriver at en okse som blir drept av en matador må anses på samme måte som et hvilket som helst dyr som blir drept utenfor vanlige slakterier.

Slike døde dyr er det ifølge de nye reglene i Spania ikke lov å påføre kutt eller å skjære i.

NTB

KUGALSKAP: Hvem som egentlig er utsatt for trusler er ikke alltid like lett å avgjøre. (Foto: Scanpix)