De 52 gjenværende kyrne på den rammede gården mellom Enköping og Västerås ble vitne til et stort presseoppbud da EU-kommisjonen fredag bekreftet at kugalskap (BSE) er påvist på en ku derfra.

– For meg er det fortsatt nærmest en umulighet at vi har fått sykdommen i vår besetning, sier Kihlin, som driver gården sammen med sin bror.

Brødrene hadde ikke merket noe spesielt med den smittede kua, men da den for ellevte gang i sitt liv fikk melkefeber, ble den sendt til nødslakt og destruering. Kugalskapen ble oppdaget ved en rutinekontroll.

Første gang

Området rundt gården der kua befant seg har vært avsperret siden mistanken ble vakt, og fredag kom bekreftelsen fra EUs referanselaboratorium i Storbritannia om at dyret virkelig bar sykdommen.

– Dette er uventet, høyst uventet, men det er ikke utrolig, sier generaldirektør Anders Engvall ved Statens veterinærmedisinske avdeling (SVA), og utelukker ikke at flere dyr kan være smittet.

– Men i så fall er det et svært begrenset antall. Denne kua ble født i 1994, og da hadde vi ikke et helt sikkert system for å unngå smitte gjennom kjøtt— og benmel, sier Engvall.

Ifølge det svenske landbruksdepartementet ble kua trolig smittet for ti år siden – før dagens sikkerhetsrutiner kom på plass. Kua vil nå bli avlivet og destruert.

Smitte via fôr

Ifølge det svenske jordbruksdirektoratet er det ingen grunn til å tro at yngre dyr på den aktuelle gården er smittet. BSE smitter via fôr som inneholder infisert kjøtt- og beinmel, og ikke gjennom direkte kontakt mellom dyr.

– Når vi ser på gården kua kommer fra, virker det veldig rart. Vi har ikke sett noen risikofaktorer, det er en veldrevet gård, og de har ikke gjort noen feil med fôringen av dyrene sine, sa sjefen for direktoratets avdeling for smittevern, Robert ter Horst, tidligere i uka.

Mennesker som spiser kjøtt fra smittede dyr, risikerer å utvikle en variant av den dødelige hjernelidelsen Creutzfeldt-Jakobs sykdom. På verdensbasis er rundt 175 mennesker til nå rammet av den varianten av sykdommen (vCJD) som knyttes til BSE.

Minister beklager

– Det er trist at Sverige nå har fått sitt første tilfelle av BSE. Men jeg vil understreke at det ikke er noen risiko ved å spise svensk kjøtt, sier Sveriges jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

– Vi er det eneste land i EU som hittil ikke hadde hatt noe tilfelle av BSE, sier hun til Sveriges Radios Eko-redaksjon.

Det nederlandske landbruksdepartementet meldte fredag at nok et tilfelle av kugalskap var blitt påvist på ei åtte år gammel ku øst i landet, skriver nyhetsbyrået AFP. Nederland har hatt 82 tilfeller av sykdommen siden 1997.

Kugalskap ble først oppdaget i Storbritannia i 1986. Det ti år gamle forbudet mot britisk storfekjøtt i EU ligger imidlertid an til å bli fjernet neste uke, melder nyhetsbyrået Reuters. Forbudet ble innført da frykten for BSE toppet seg i 1990.