Nedslaktingen av dyrene begynner allerede mandag, og gårdsbrukerne vil få erstatning fra myndighetene. Deretter må rundt 100 tonn døde dyr ødelegges ved et anlegg i Randers.

Når dyrene er vekk fra gården, skal den desinfiseres. Alt fôr må brennes. Deretter skal anlegget være ute av bruk i 30 dager, før bonden kan starte opp sin virksomhet igjen.

Bondegårder som har kjøpt kyr fra gården i Klim skal også undersøkes for kugalskap. Åtte dyr som man vet stammer fra gården skal slaktes og destrueres sammen med deres avkom.

Mistanken om kugalskap oppsto for en uke siden da veterinærer undersøkte en selvdød ku fra gården, og foretok prøver som tydet på at kua hadde BSE. Fredag bekreftet britiske spesialister at diagnosen var riktig.NTB