Førsteamanuensis Magnhild Selås ved Høgskolen i Bergen forsker på hvordan barn lærer å snakke. Målet er å finne ut om det er en feil i fagteorien.

I et foredrag under Forskningsdagene i Bergen ga Selås en smakebit på hvordan språkforskning kan foregå.

Hun tok også opp problemer man kan oppleve når man har så små informanter, skriver forskning.no i dag..

Selås har intervjuet 30 informanter i alderen halvannet til tre år. Hun sjekker mellom annet hvordan små barn uttaler en gruppe konsonantkombinasjoner. Hun ser blant annet på hvilken rekkefølge barna velger å la konsonantene komme i, for eksempel når ordet krokodille skal uttales. Blir det til "kokodille", "rokodille" eller "kerokodille"?

De første funnene viser at for konsonantgrupper som begynner på s, dropper barna s'en, tilsynelatande uavhengig av om stavelsene følger eller bryter prinsippene i fagteorien. For andre konsonantgrupper dropper de den andre konsonanten.

Og når det gjelder krokodille? Det viser seg faktisk at de minste barna foretrekker å si "dille".

Les hele saken fra forskning.no her

KROKODILLE: Slike dyr er sjelden kost i Hardanger. Ikke er det enkelt for små barn å si i Bergen heller?
Reuters