Olje— og energiminister Åslaug Haga (Sp) kommenterte torsdag meldingene om kreftfremkallende utslipp fra Snøhvit-anlegget i Hammerfest.

Hun tilføyer at det gjenstår å se om utslippstillatelsene er brutt.

Haga møtte pressen under et besøk på Enova i Trondheim. Der ble hun orientert om Enovas arbeidsområde, som er miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.

– Jeg registrerer SFTs bekymring for situasjonen i Hammerfest. Jeg har fått bekreftet at StatoilHydro ikke nødvendigvis er enig i SFTs vurdering. Jeg forstår at det skal være samtaler mellom SFT og StatoilHydro tirsdag. Jeg vil følge denne saken nøye. Her må alt være i orden når det gjelder utslipp, sier Åslaug Haga.

Bendiksby, Terje (arkiv)