Ingen av verdens mest presserende problemer kan løses uten at USA er involvert, skriver Blair i en 37 sider lang pamflett som utgis av tenketanken Foreign Policy Centre torsdag.

Han oppfordrer det internasjonale samfunn til å samles om felles verdier i kampen mot terrorisme. Han framhever også kampen mot globale klimaendringer og for en rettferdig verdenshandel.

– Snevet av antiamerikanske følelser i europeisk politikk er galskap når de vurderes opp mot de langsiktige interessene til den verden vi tror på. Faren med Amerika i dag er ikke at de er for sterkt involvert. Vi trenger dem involvert og engasjert. Ingen av de problemene som presser seg på oss kan bli løst uten dem, skriver Blair.

REUTERS