— Jeg kan skrive under på at min tillit til politiet ikke akkurat er styrket etter at venninna mi og jeg så oss nødt til å regelrett flykte gjennom Göteborgs gater for å ha begått den forferdelige terrorhandlingen det er å planlegge å delta i en lovlig politisk demonstrasjon, skriver en kvinne i rapporten "Göteborg 14. til 17. juni 2001. 15 norske beretninger fra EU-toppmøtet".

I rapporten forteller 15 nordmenn om de kaotiske dagene i Sverige, og skribentene er sterkt kritiske til behandlingen de fikk av det svenske politiet. Flere av nordmennene forteller at de ikke rakk å gjøre annet enn å sove og spise frokost i Göteborg før de ble arrestert.

Ingen forklaring

— Jeg fikk ingen forklaring på hvorfor jeg var blitt arrestert, trakassert, slått og utvist, skriver en.

En annen forteller at han var livredd da fire politimenn eskorterte ham inn på en skole der han skulle hente bagasjen sin.

— Inne i gymsalen pekte jeg på bagen for å ta den med meg. Idet jeg gjorde det, dyttet de meg ned på gulvet. Akkurat da trodde jeg at de skulle skyte meg, skriver han.

— I alt ble jeg holdt innesperret sju timer på Hvitfeldska Gymnaset, 30 timer på glattcelle, og deretter 20 timer i asylfengsel. Noen formell siktelse har jeg aldri fått, skriver en kvinne.

En anonym skribent forteller at han måtte ligge på bakken ute i regnet i to timer etter at politiet kroppsvisiterte ham.

- Ikke bråkmakere

Professor Thomas Mathiesen i rettssosiologi ved Universitetet i Oslo mener det som skjedde i Göteborg var at politisk engasjerte mennesker ble definert som kriminelle.

I forordet til rapporten skriver Mathiesen at det var galt å definere demonstrantene som kriminelle bråkmakere.

— Den riktige definisjonen er at de er politisk engasjerte mennesker som ville gi uttrykk for sine meninger ved å demonstrere mot toppmøtet. Den riktige definisjonen er at de ble grovt trakassert av politiet, skriver Mathiesen.

Behandles av komité

Kommende uke skal den regjeringsoppnevnte Göteborgskomiteen komme sammen for å granske politiets framferd under toppmøtet. Den norske rapporten vekker oppsikt hos komitélederen.

— Her er det åpenbar hard kritikk av politiets måte å behandle folk på. Vi vil behandle rapporten til uka, og vurderer å dra til Oslo for å møte forfatterne, sier leder Petra Lundh til Dagbladet.

(NTB)