Kampanjen «Make Poverty History» fikk drahjelp av flere internasjonale kjendiser. Hjelpearbeidere er likevel skuffet over manglende framskritt. Løftene G8-landene kom med på toppmøtet i Skottland i juli, viser få tegn på å bli innfridd.

Dave Timms, som representerer den britiske organisasjonen World Development Movement, sier til avisen The Independent at kampanjen lyktes i å skape blest om fattigdomsproblemet. Samtidig karakteriserer han den som «modig naiv».

– Vi som har jobbet med dette i 30 år føler at noen av de virkelige problemene kom i skyggen av denne PR-innsatsen, sier Timms.

Uvitenhet

– Noen av musikerne ante virkelig ikke hva de snakket om. Bob Geldorfs kommentarer etter G8 hjalp lite fordi de ga folk inntrykk av at problemet var løst, sier Timms.

Etter G8-toppmøtet sa Geldorf at oppdraget var utført og ga politikerne karakteren ti av ti mulige for løftene om 50 milliarder dollar (i underkant av 340 milliarder kroner) i året i bistand og åtte av ti for løftene om gjeldsslette.

Timms påpeker at selv om det er blitt gjort noen framskritt i gjeldslettingen, har ingen av pengeløftene blitt til klingende mynt. Det har heller ikke vært nevneverdige framskritt i arbeidet for å åpne opp rike lands markeder for utviklingslandenes produkter.

Halvhjertet

Richard Miller fra hjelpeorganisasjonen ActionAid sier at politikernes løfter var halvhjertede.

– De lød godt og de vil gjøre en forskjell, men de burde vært større, mener Miller, som dermed slutter seg til lignende kritikk, som har kommet fra Den afrikanske union AU.

«Make Poverty History»-kampanjen var en koalisjon av rundt 500 organisasjoner. Rundt 200.000 mennesker deltok i et demonstrasjonstog under G8-toppmøtet i Edinburgh og krevde mer bistand, handel og gjeldsslette.

Musikere deltok i aksjonen gjennom Live8-konsertene og annonser med krav om en bedre framtid for verdens fattige.