En komité oppnevnt av Londons bystyre slår mandag fast i en rapport at det er uakseptabelt at redningsmannskapene ikke hadde radiokommunikasjon med T-banenettet, noe som førte til at de i for stor grad måtte stole på mobiltelefoni. Som et resultat av at kommunikasjonen brøt sammen, kunne enkelte redningsmannskaper på eksplosjonsstedet verken kommunisere med hverandre eller med sine kontrollsentraler.

Organene som var involvert i redningsarbeidet etter de fire bombeangrepene, har heller ikke klart å følge opp mange tusen overlevende, skriver komiteen i sin rapport.

Den mest opplagte svikten er dermed manglende planlegging for hvordan opptil 6.000 mennesker som overlevde selvmordsangrepene og ble traumatisert av dem, skulle følges opp i etterkant, heter det videre. Dette beskrives i granskningen som fullstendig uakseptabelt.

56 mennesker, blant dem fire selvmordsbombere, ble drept 7. juli i fjor i det verste terrorangrepet på britisk jord.