Vestlige regjeringer har lagt kraftig press på afghanske myndigheter for å løslate mannen.

Påtalemyndigheten i Afghanistan venter offisielt på resultatet av en psykiatrisk undersøkelse av Abdur Rahman (40) før det kan avgjøres om saken mot ham skal forfølges videre eller droppes.