Ordføreren ønsker FN-hjelp til å hanskes med krisen i kjølvannet av de siste ukers voldshandlinger.

Over 6.000 afrikanske utlendinger har søkt tilflukt i offentlige leirer mens ytterligere 12.000 skal befinne seg i kirker og andre samlingssentre.

Flere tusen har allerede reist tilbake til sine kriserammede og krigsherjede hjemland etter at opptøyene, som startet i Gauteng-provinsen for snart tre uker siden, spredte seg til turistmagneten Cape Town mot slutten av forrige uke.

Sykdomsutbrudd

Folk flest i Cape Town er skamfulle over det som har skjedd og gjør hva de kan for å hjelpe.

Lokale supermarkeder donerer mat som er i ferd med å gå ut på dato, men de som har blitt jaget på flukt, har også behov for medisiner og legehjelp i et land der over 20 prosent av befolkningen er smittet av hiv.

Det er allerede blitt meldt om utbrudd av diaré i en av leirene, og FNs høykommissær for flyktninger er bekymret over spredning av andre sykdommer i en situasjon der folk samles så tett over lengre tid.

Den lokale representanten for FNs høykommissær, Arvind Gupta, har rost de lokale myndighetene, selv om han i prinsippet er motstander av opprettelsen av det som kan minne om flyktningleirer.

– Voldelighetene der tusenvis av flyktninger og andre immigranter har blitt jaget fra sine hjem som følge av fremmedfiendtlighet, har imidlertid skapt helt nye utfordringer og vi tar krisetiltakene som er blitt iverksatt til etterretning, het det i en uttalelse fra FNs sørafrikanske avdeling torsdag.

Økonomiske flyktninger

Mens noen av immigrantene har flyktningstatus, er de fleste økonomiske flyktninger som har kommet til Sør-Afrika på jakt etter arbeid.

Mange har bodd i landet i flere år og har til og med lovlige sørafrikanske identitetspapirer etter å ha startet butikker i de såkalte townshipene. Mange har også skapt arbeidsplasser for lokale innbyggere.

Det faktum har imidlertid ikke hatt mye å si for mobben som i to uker drepte, plyndret og brente ned forretninger og brakker der utlendinger bodde.

Urolighetene strakk politiets ressurser så langt at militæret til slutt måtte tre inn i en støtterolle. Situasjonen i brakkebyene ser imidlertid nå ut til å være under kontroll.

Dårlig reklame

Som følge av urolighetene har flere land advart sine innbyggere mot å reise til Sør-Afrika, og spesielt til de uformelle bebyggelsene.

Dette er svært dårlig reklame for et land som i 2010 skal arrangere fotball-VM. Det faktum at det «bare» har vært 1.300 arrestasjoner på landsbasis understreker imidlertid at det dreier seg om en fåtallig mobb.

Det store flertall av befolkningen gir uttrykk for at de ønsker de forviste utlendingene reintegrert i sine respektive lokalsamfunn.

Mens lokale myndigheter prøver som best de kan å håndtere situasjonen, har regjeringsmedlemmer med president Thabo Mbeki i spissen ennå ikke besøkt noen av de kriserammede områdene.

Mbeki befinner seg for tiden i Japan, og sa i en TV-tale sist søndag at voldshandlingene var de verste Sør-Afrika har sett siden apartheidtiden. Han unnlot imidlertid å be om unnskyldning på vegne av nasjonen, selv om en slik setning var inkludert i utskriften som hadde blitt distribuert til pressen på forhånd.

STR
STR
STR