STEIN VIKSVEENBrussel

I sin beskjedne villa i Podgorica, hovedstaden i Montenegro, sitter en skuffet og sint president Milo Djukanovic og konstaterer at utakk er verdens lønn.Så lenge Slobodan Milosevic ennå var den sterke mann i Beograd fikk presidenten i lilleputtrepublikken Montenegro all den støtte og sympati han trengte i Vesten for å bryte med Serbia og erklære statlig uavhengighet. Milosevic falt før Djukanovic kom så langt. Etter at Milosevic' skjebne er beseglet og demokratiske ledere har overtatt makten i Beograd er Vestens tone blitt en annen. Nå gjelder det for enhver pris å holde Montenegro innenfor den jugoslaviske føderasjonen sammen med Serbia.Årsaken er åpenbar. I regjeringskontorer fra Washington til Brussel og Paris spøker igjen frykten for dominoeffekten. Hvis man endrer kartet på Balkan kan det fort føre til kriger og vold, masseflukt og deportering. De siste ti årene på Balkan er en eneste lang bekreftelse.

Skjebnevalg Da Jugoslavia falt fra hverandre i begynnelsen av 1990-årene var Montenegro den eneste republikken som bestemte seg til å opprettholde føderasjonen med Serbia. En av årsakene var at Milosevic' venner på den tiden hadde full kontroll over montenegrinsk politikk. Slovenia, Kroatia, Bosnia og Makedonia erklærte seg i tur og orden uavhengig.Nå har den vestorienterte president Djukanovic i Podgorica fått nok. Han godtar ikke at et demokratisk styre i Serbia gjør Montenegros uavhengighet overflødig. Med sine 600.000 innbyggere mot Serbias ti millioner vil Montenegro for evig og alltid bli en forsømt juniorpartner, argumenterer Djukanovic.22. april skal det holdes parlamentsvalg i Montenegro — og det kan bli et skjebnevalg for hele Balkan. Hvis Djukanovic og hans parti vinner valget vil han omgående få avklart spørsmålet om statlig uavhengighet i en folkeavstemning. Foreløpig ligger han an til å ta 60 prosent av stemmene.

Virkninger i Kosovo Hvis Montenegro bryter ut finnes det ikke lenger en jugoslavisk føderasjon. Det betyr at den populære Vojislav Kostunica plutselig ikke har et Jugoslavia å være president for. Hans arbeidsledighet blir nok kortvarig, og er det minste problemet.Langt farligere er det at statlig uavhengighet i verste fall kan innlede slutten på Den bosniske føderasjonen og gravlegge alle vestlige planer om en gradvis stabilisering av den politiske situasjonen i Kosovo. Hittil har vestlige land støttet av Russland satset på en løs føderasjon mellom Serbia, Kosovo og Montenegro. Denne planen sprekker om Montenegro trekker seg ut.Den geriljakrigen vi de siste månedene har opplevd i Presevo-dalen i det sørlige Serbia og i det nordlige Makedonia, er bare en forsmak på hva som kan skje. Hashim Thaci, sjefen for den albanske UCK-geriljaen før og under Kosovo-krigen sier rett ut i et intervju med den tyske avisen Welt am Sonntag at målet er å innlemme deler av Sør-Serbia og Makedonia i en ny uavhengig albansk Kosovo-republikk. Hvis Montenegro blir uavhengig vil det forsterke albanernes krav om et uavhengig Kosovo.Albanerne er ikke de eneste som vil røre på seg. I den bosniske føderasjonen ulmer en alvorlig politisk krise. Fredsavtalen i Dayton avsluttet Bosnia-krigen i 1995 og delte republikken i to enheter: Den serbiskdominerte Republika Srpska og den muslimsk-kroatiske føderasjonen.I alle valg etter 1995 har de bosniske serberne demonstrert at de ikke ønsker et politisk samliv med muslimer og kroater. Deres viktigste mål er å forene deres del av Bosnia med nabolandet Serbia. De bosniske serberne vil bruke Montenegros uavhengighet for alt det er verdt og skjerpe kravet om sammenslutning med sine landsmenn lenger øst.

Kroatenes boikott De bosniske kroatene vil heller ikke være med i føderasjonen med muslimene, og trakk for en uke siden sine representanter ut av ethvert politisk samarbeid med muslimer og serbere - til de internasjonale Bosnia-administratorers fortvilelse og vrede. Den egentlige hensikten er å gjøre samarbeidet så tungt og vanskelig at deres del av Bosnia, det sørlige Hercegovina, slipper ut av føderasjonen og blir slått sammen med nabolandet Kroatia. Det er ikke politisk mulig i dag, men med nye stormkast over Balkan er alt mulig.Den internasjonale administrasjonen i Bosnia har gjort bruk av sine fullmakter og fratatt Ante Jelavic og hans nasjonalistiske parti HDZ deres rett til å drive politikk. Det samme har Bosnia-administrasjonen gjort med partier og politikere i Srpska uten at det har hatt særlig virkning.

Frykt for kjedereaksjon Fra hver sin side river og sliter serbere som kroater i den bosniske føderasjonen. Målet er i dag som tidligere at to sterke nabostater deler Bosnia mellom seg og overlater muslimene et geografisk sterkt begrenset område.Hver for seg vil det internasjonale samfunnet mestre krisene etter hvert som de oppstår, men hvis Montenegros uavhengighet skulle utløse en kjedereaksjon, kan det fort vise seg at statskonstruksjonene på Balkan er et korthus som ikke trenger store stormen for å falle sammen.

Les også: Våpenhvile i buffersonen