Åtte år med krig og konflikter i Kongo har kostet 3,9 millioner mennesker livet, viser en undersøkelse som ble gjengitt i det britiske legetidsskriftet Lancet fredag.

— Krisen i Kongo er den mest dødelige noe sted i verden de siste 60 årene, sier Richard Brennan, som er helsedirektør i den New York-baserte International Rescue Committee (IRC), som har gjennomført undersøkelsen.

Verden vet lite om virkningene av konflikten, og det internasjonale samfunnets engasjement står ikke på noen måte i forhold til de humanitære behovene, sier han.

FN-styrke FN har en fredsbevarende styrke på 17.000 soldater i landet. Det er den største FN-styrken noe sted i verden, og skal prøve å opprettholde en slags orden i Afrikas tredje største land, etter krigen som begynte i 1998 og offisielt sluttet i 2003. Likevel herjer væpnede bander fortsatt i store deler av landet, spesielt i øst. De store mineralrikdommene i denne delen av landet bidro til konflikten, som på et tidspunkt omfattet seks utenlandske hærer og ble omtalt som Afrikas første verdenskrig.

Undersøkelsen er basert på 19.500 husholdninger over hele landet, og konkluderer med at dødsraten er 40 prosent høyere enn i resten av Afrika sør for Sahara. Konflikten i Kongo har kostet flere menneskeliv enn i Rwanda, Bosnia, Kosovo og Darfur til sammen.

Unngåelige dødsfall Annethvert dødsfall skyldes urent drikkevann, manglende vaksinering og behandling av febersykdommer, malaria, tarminfeksjoner og luftveisinfeksjoner. Dette er dødsfall som kunne vært unngått ved relativt enkel behandling. Men fordi det ikke skjer, dør hver måned 38.000 flere mennesker av slike sykdommer enn under normale omstendigheter.

Væpnet vold er skyld i hvert tredje dødsfall, men indirekte i mange flere.

Evelyn Depoortere i den Paris-baserte organisasjonen Epicentre, som arbeider med helse og epidemier i u-land, mener rike giverland forsømmer befolkningen i Kongo.

— Bare på noen få måneder skyller en dødelighet tilsvarende to asiatiske tsunamier gjennom dette området, sier hun.