Det reformorienterte parlamentet ligger i åpen strid med landets mektige, konservative Vokternes Råd, og nå brygger det opp til store studentdemonstrasjoner — noe som tidligere har ført til voldsomme sammenstøt mellom politi og studenter i Teherans gater.

Krisen brøt ut for to uker siden da det 12 mann store Rådet - direkte og indirekte utpekt av Irans åndelige leder, ayatolla Ali Khamenei - utelukket nesten halvparten av de vel 8000 kandidater til parlamentsvalget. Målet var å bryte parlamentets - etter iranske forhold - liberale flertall som har vært i nesten konstant konflikt med de religiøse autoriteter de siste fire år.

I protest har mange parlamentsmedlemmer oppholdt seg i parlamentsbygningen mer eller mindre permanent i to uker. Ayatolla Khamenei så seg nødt til offentlig å anmode Vokternes Råd om å gjennomgå kandidatene en gang til, men foreløpig har rådet kun akseptert ca. 350 av de utelukkede kandidatene, blant dem ingen parlamentarikere.

Søndag vedtok parlamentet en hastelov som ville kreve juridisk dokumentasjon fra Rådet for å utelukke en kandidat til valget. Men loven ble raskt avvist av Vokternes Råd som i strid med sharialovene og den iranske forfatning.