Ved valget lørdag ligger venstrepartiene an til å vinne en klar seier.

I månedene etter at de islandske banke-ne kollapset under et fjell av gjeld og måtte overtas av staten i fjor høst, ble vi vitne til de rene opprørsscenene i ellers så fredelige Reykjavik. Protestene endte med at den konservative regjeringen til Geir Haarde bite i gresset og gå av.

En midlertidig mindretallsregjering bestående av sosialdemokratene og De venstregrønne under ledelse av Jóhanna Sigurdardóttir tok over, og den ligger nå an til å bli en flertallsregjering.

Islands SV ...

Ifølge den siste meningsmålingen til Gallup er det særlig De venstregrønne, Islands SV, som vokser og nå er blitt landets nest største parti. Partiet fikk på målingen en oppslutning på 25,9 prosent, nesten en fordobling og ikke langt bak sosialdemokratene med 30,5 prosent.

Den store taperen

Den store taperen er det konservative Selvstendighetspartiet, som nærmest har vært statsbærende parti på Island i flere tiår, og som derfor har fått skylden for finanskollapsen.

Mens partiet før krisen lå opp imot 40 prosent, er det nå nede i 22,5 prosent, og tilbakegangen fortsetter for hver eneste måling. En firedel av partiets tidligere velgere sier nå at de vil stemme på et av de to venstrepartiene.

Hva den nyvalgte regjeringen kan gjøre når det gjelder krisen, er uklart. Krisen er et faktum, og nå gjelder det å berge stumpene, holde landet flytende og hjelpe de mange som mister arbeidet eller ikke greier å betale lånene sine.

EU på dagsordenen

Statsminister Jóhanna Sigurdardóttir sa mandag at EU-medlemskap blir den viktigste saken for den nye regjeringen, men da uttalte hun seg på egen hånd; den andre halvparten av koalisjonen, De venstregrønne, er fortsatt motstandere av EU.

I tiden etter finanskollapsen i fjor var det mange fortvilte islendinger som mente at EU-medlemskap og euro var eneste redning. Men etter hvert som ukene er gått, har EU-begeistringen lagt seg. Bare 39 prosent vil nå ha Island inn i EU.

Men 64 prosent ønsker forhandlinger om medlemskap, og De venstregrønne sier de kan godta en folkeavstemning om å innlede forhandlinger, forutsatt at det også blir en folkeavstemning om resultatet etterpå.

Også Selvstendighetspartiet, som er fiskernes parti og derfor alltid har vært motstander av EU, luktet i fjor høst på EU-medlemskap, men på landsmøtet i mars var det likevel motstanderne som igjen fikk overtaket.

Nedsyltet i gjeld

Både Island selv og mange av landets innbyggere er nedsyltet i gjeld, og konkurs ble bare unngått takket være et milliardlån fra IMF.

Gjelden som finansakrobatene påførte landet, svarer til nærmere ti ganger Ialands BNP, og mange islendinger er selv på randen av personlig konkurs siden bil— og boliglånene de tok opp i utenlandsk valuta, ble kraftig fordyret da den islandske kronen stupte i verdi.

Situasjonen forverres av at arbeidsløsheten er tredoblet bare i første kvartal og nå ligger på 7,1 prosent, og mange som fortsatt har arbeid, må finne seg i lønnsnedgang. Kjøpekraften er redusert med opp til 20 prosent.

REGJERER: Jóhanna Sigurdardóttir overtok som statsminister da Island ble slått ut av finanskrisen.
INGOLFUR JULIUSSON