Giftelysten varierer fra land til land, går det fram av studien som omfatter 20 europeiske nasjoner og ble lagt fram i Paris i uken som gikk. Samtidig går flere ekteskap og andre parforhold i oppløsning nå enn før, heter det videre.

– De nye samboerformene dukket opp i Skandinavia og spesielt i Sverige mot slutten av 1960-tallet. Derfra spredte de seg gradvis til andre deler av Europa, skriver studiens hovedforfatter France Prioux.

Forskjeller

– Men selv om utviklingen går den samme veien i alle landene, er det fortsatt store forskjeller på hvordan mennesker velger å leve sine liv. Det gjelder også lengden på parforholdene, framholder Prioux, ifølge nyhetsbyrået AFP.

I Middelhavslandene blir unge mennesker vanligvis boende hjemme hos sine foreldre mye lenger enn ungdom lenger nord i Europa. Slik har det alltid vært, men denne tendensen ser ut til å bli sterkere selv om samfunnsforholdene i sør «moderniseres» på andre områder.

Ifølge undersøkelsen oppgir 98 prosent av de svenske kvinnene som er født midt på 1960-tallet at de hadde flyttet hjemmefra før de fylte 25. I Spania lå tallet på bare 60 prosent, og i Italia og Portugal på rundt 65 prosent.

Skilsmisse

Parforholdenes gjennomsnittlige levetid er på vei ned over hele Europa. Mens mer enn halvparten av alle ekteskap i Sverige, Finland og Belgia ender med skilsmisse, ligger tallet i Hellas og Italia fortsatt under 20 prosent.

– På dette området begynner Frankrike å ligne mer og mer på de nordiske landene, påpeker France Prioux.

– Folk i Tyskland og Østerrike ser også ut til å godta som normalt at folk lever sammen uten å være gift, tilføyer hun.

Lenger øst i Europa gifter folk seg gjerne i mye yngre alder enn mennesker i vest. Men også her går tendensen mer og mer mot samboerskap, selv om endringene skjer i ulikt tempo fra land til land, sier Prioux.

krise: Færre velger å stå brud i Europa. Samboerskapet og singellivet er det store.