ARILD M. JONASSEN

SVEINUNG BERG BENTZRØD

Samtidig er Bergens Tidende kjent med at Kripos ad omveier skaffet seg UDs liste over savnede sist onsdag, dagen før departementet ga den fra seg.

Anstrengelsene understreker at Kripos mente det var om å gjøre å komme i gang med sin egen fullskalaregistrering så fort som mulig.

Det er Arne Huuse som bekrefter at Kripos på egen hånd avgjorde at ID-teamene skulle sendes til Thailand og etter hvert Sri Lanka. Beslutningen ble tatt tirsdag 28. desember. Det første temaet på ti personer var fremme i Thailand natt til torsdag 30. norsk tid. At Kripos jobbet for å få tak i UD-listen før torsdag, og til slutt lyktes med dette, opplyses av andre politikilder.

«Ikke uenig»

At politimannskaper 26. desember var samlet for å ta fatt på jobben med å registrere savnede personer, ved bruk at et nytt verktøy for registreringer i forbindelse med katastrofer, og at dette arbeidet i praksis ble vingestekket ved at UD i et møte dagen etter fikk medhold i ønsket om å gjøre jobben selv, ble et tema utover dagen i går. I går skrev Aftenposten at UD-møtet 27. desember satte politiets registreringsarbeid på sidelinjen. I går fremholdt utenriksminister Jan Petersen på det sterkeste at UDs fortsatte grep om registreringen ut over den 27. hadde full aksept hos politiet. Han fremholdt at det ikke på noe tidspunkt var uenighet om at listen først den 30. skulle overleveres politiet, og at UD ikke stanset politiets registrering.

Kripos mot POD

Nå synes det klart at Politidirektoratet (POD) etter en intern diskusjon valgte å akseptere UDs løsning, mens Kripos etter det Bergens Tidende får bekreftet, innstendig ba om å få listene umiddelbart.

Politidirektør Ingelin Killengreen definerte på sin side i går aksepten til «full enighet om at politiet skulle overta listene på et hensiktsmessig tidspunkt». Killengreen, som ikke selv deltok på møtet den 27., sa på en pressekonferanse om offentliggjøring av listen over savnete nordmenn at hun var «komfortabel med tidspunktet for når politiet fikk listene».

Flere forhold, også ut over at Kripos ad omveier anstrengte seg for å få tak i listene, peker i retning av at UDs grep om savnet-registreringen har vært omstridt i politiet.

Løpende diskusjon

Etter en pressekonferanse i går rundt offentliggjøringen av listen over savnete nordmenn, bekreftet Killengreen indirekte at det har vært uenighet om når politiet skulle overta registreringsjobben. Hun beskrev dette som en «løpende, faglig diskusjon».

Om det avgjørende møtet i UD sa Killengreen:

— Mellom personer som var til stede ble det gitt uttrykk for de hensyn som veide for og imot at politiet skulle ta over. I UD diskuterte vi oss frem til en konklusjon.

Arne Huuse avviste under og etter pressekonferansen kategorisk å svare på om det var fornuftig at UD beholdt registreringsarbeidet så lenge som tilfellet var. Om UD-møtet sa han:

— Vi fikk forståelsen av at UD ønsket å gå nærmere gjennom notatene sine før de ble overlevert Kripos.

På en pressekonferanse senere på dagen ble statsminister Kjell Magne Bondevik spurt om Kripos underveis har signalisert et annet syn på tidspunktet for overlevering av savnetlistene. Han svarte:

— Vi forholder oss til politidirektøren, som er den øverste sjef for politiet.

Aftenposten/Bergens Tidende