Både USAs voldelige kriminalitet og vinningskriminaliteten var i fjor på sitt laveste nivå siden registreringen startet i 1973, melder justisdepartementets statistiske byrå i en 16 sider lang rapport.

Fra 1993 til 2000 falt den voldelige kriminaliteten med 40 prosent, antall registrerte voldtekter med 60 prosent og antall innbrudd med 39,5 prosent. Med voldelig kriminalitet menes ikke drap.

— Kunngjøringen av at omfanget av voldelig kriminalitet har sunket så betydelig i landet vårt er oppmuntrende. Dette er mer enn positiv statistikk, det er indikatorer på en forbedring av livskvaliteten for alle våre borgere, sa USAs justisminister John Ashcroft onsdag.

NTB-AFP