Regningen på 550 milliarder kroner skal dekke forventede utgifter de neste seks måneder til selve konflikten, stabiliseringen av landet etter krigshandlingene og en organisert tilbaketrekking av militære styrker. Men regningen kan bli enda høyere.

Amerikanske våpensmier går for fullt for å erstatte brukt ammunisjon og ødelagt materiell for å bringe beholdningen opp til førkrigsnivå. Men det er ikke tatt høyde for utgifter som løper inn i neste budsjettår, som begynner 1. oktober.

Pentagon får 63 milliarder dollar til krigføringen, mens departementet for hjemlig sikkerhet skal bruke 4 milliarder til sikkerhetstiltak mot mulige terroraksjoner.

I tillegg vil 8 milliarder dollar gå til land i Midtøsten-regionen, som er blitt skadelidende i forbindelse med krigen. Det gjelder i første rekke Israel, Egypt, Jordan, Pakistan og Tyrkia, alle nære allierte til USA.

Rumsfeld nedstemt

Forsvarsminister Donald Rumsfeld hadde opprinnelig ønsket seg 95 milliarder dollar (over 738 milliarder kroner) til første fase av krigen og gjenoppbyggingen av Irak, men ble nedstemt. Budsjettkontoret i Det hvite hus fant det fornuftigst å kutte.

Ingen vet hvor lenge krigen vil vare, og Bush forbereder sine landsmenn på at det kan ta tid å få fjernet Saddam Hussein og deretter stabilisere landet. Men Rumsfeld står fast på at det er spørsmål om «uker, ikke måneder».

Når krigsregningen nå er kommet på bordet har Bush åpnet en ny front i tillegg til den militære fronten i Irak. Kongressen er bekymret over utgiftene og er i tvil om hvordan det skal kunne balanseres mot de store skattelettene som alt er vedtatt. Det er duket for harde nappetak på Capitol Hill.

Krigsregningen kommer også til å øke budsjettunderskuddet for in neværende år, og en talsmann for Det hvite hus sier til The New York Times at årets underskudd trolig vil ligge rundt 400 milliarder dollar.

Den lovede skatteletten på 726 milliarder dollar (astronomiske 5.300 milliarder kroner) over de neste ti år vil gi mange medlemmer av Kongressen, både demokrater og republikanere, noe å tenke på.

(NTB)