USA og president Bush er klare til krig mot Irak. Det kom klart og tydelig frem da presidenten holdt sin første pressekonferanse siden november. Intet tydet på at den amerikanske presidenten ser andre muligheter enn krig, selv om han gjentok flere ganger at han fortsatt håper at krig kan unngås.

— Har brutt 1441

— Når lederen for våpeninspektørene redegjør for Sikkerhetsrådet trenger verden svar på ett eneste spørsmål: Har Irak samarbeidet fullstendig og betingelsesløst med våpeninspektørene i tråd med resolusjon 1441, sa president Bush, som hadde svaret klart.

— Saddam Hussein ruster ikke ned. Det er et faktum. Irak har ødelagt noen få av de ulovlige rakettene, men samtidig produserer nye raketter. Det irakiske regimet har fortsatt lagre av kjemiske og biologiske våpen. Dette er ikke handlinger fra et regime som aksepterer fullstendig avvæpning. Hvis Irak hadde vært villige til å la seg avvæpne, hadde vi sett det, sa Bush under pressekonferansen i som avviste at FNs våpeninspektører trenger mer tid.

— Inspektørene trenger ikke tid. Alt de trenger er fullstendig samarbeid.

- Diplomatiets siste fase

— Vi har nådd diplomatiets siste fase, sa Bush og ba FNs sikkerhetsråd ta konsekvensen av at Saddam Hussein ikke har fulgt opp forpliktelsene som er fastlagt i resolusjon 1441.

— Vi har forsøkt diplomatiet i tolv år. Det har ikke virket.

Under pressekonferansen gjorde George W. Bush det likevel klart at han vil avvente en avstem-ning i Sikkerhetsrådet over en ny resolusjon, men han understreket samtidig at USA ikke trenger FNs godkjenning for å gå til krig mot Irak.

- En fare for USA

Den amerikanske presidenten var klar på at Saddam Hussein ikke bare er en trussel mot sitt eget folk eller mot nabolandene i regionen.

— 11. september 2001 viste hva terrorister kunne gjøre mot vårt land med fire fly. Vi kan ikke vente og se hva terrorister eller terrorstater kan gjøre med masseødeleggelsesvåpen.

— Saddam Hussein er en direkte trussel mot vårt land og mot alle frie og fredselskende land, sa president Bush, som samtidig åpnet for at krig kan unngås hvis Saddam Hussein går i eksil.