Den kroatiske mannen er begjært utlevert både til Serbia og Kroatia, men norske myndigheter valgte å utlevere ham til Serbia siden siktelsen her omfatter de mest alvorlige forholdene, opplyser Justisdepartementet.

I 2006 krevde Kroatia borgeren utlevert på grunnlag av domfellelse for drap på en person i Kroatia høsten 1991. Samme år forlangte Serbia mannen utlevert fordi han var siktet for krigsforbrytelser. Mannen er siktet for drap og umenneskelig behandling av minst 200 krigsfanger i Vukovar i Kroatia i november 1991.