SVEIN INGE MELAND

Det er lenge siden hærførerne avtalte å møtes på slagmarken og lot sine soldater drepe hverandre.

Ulikhet i tapstall har det vært før også, men amerikansk teknologisk overlegenhet har snudd helt opp ned på hva krig koster i menneskeliv. Kriger USA har vært involvert i de siste årene har hatt en ekstrem forskjell i tapstall.

I første og annen verdenskrig ble mellom 50 og 60 millioner mennesker drept. USA mistet 405000 personer, ingen falt på eget fastland.

Koreakrigen var også en svært blodig konflikt. De totale tapstall anslås til 4,5 millioner, av dem gikk 54200 amerikanske liv.

Vietnam rystet

Vietnamkrigen rystet USA. Myndighetene fikk større og større problemer med å få det amerikanske folk til å akseptere at så mange av deres unge kom hjem i kister, fra en konflikt som lå på den andre siden av kloden. Nærmere 60000 døde i strid på amerikansk side.

Andre led enda mer. Totalt er tapstallene i Vietnamkrigen beregnet til 2. 358000.

Krigen mellom Irak og Iran varte i åtte år. Mellom 600.000 og én million personer ble drept.

Om tapstallene hadde vært svært ujevnt fordelt før, ble de ekstremt ulike i Gulfkrigen i 1991. En allianse på 750.000 soldater, brorparten amerikanere, ble satt inn for å drive Saddam ut av Kuwait. Irak har aldri oppgitt tapstall, men det er antatt at omkring 150.000 personer ble drept.

Amerikanerne har oppgitt bare 148 falne i kamphandlinger, av dem ble én tredjedel drept av «friendly fire», ulykker i forbindelse med beskytning fra egne styrker. Det totale tallet på amerikanere som omkom i forbindelse med hele militæroperasjonen er imidlertid 1149.

Ingen piloter døde

Under krigen i Kosovo, der en flernasjonal allianse drev luftkrig mot Serbia og serbiske styrker i Kosovo, ble 10000 personer drept. På bakken var sto den kosovoalbanske geriljaen UCK for kampene mot de serbiske styrkene. Etter 72 døgn med luftkrig hadde ikke én eneste pilot i alliansen mistet livet. Riktignok ble et fly skutt ned, men flygeren ble berget helskinnet ut etter en stor redningsoperasjon.

Tall fra desember i fjor sier at 3500 mennesker er drept i Afghanistan-krigen. I juni 2002 oppga USA at 38 amerikanere har mistet livet i denne krigen. Tallet har siden steget.

Selv om USA hyppig er involvert i kriger, har det knapt nok vært anslag mot amerikansk territorium. Unntaket er naturligvis angrepet mot marinebasen Pearl Harbor i 1941.

Da USA ble angrepet 11. september 2001 (2801 sivilister ble drept) ble det ikke funnet bevis for at noen stat sto bak, men derimot en internasjonal terrororganisasjon.