Denne uken satte srilankiske regjeringsstyrker i gang en storoffensiv mot den tamilske LTTE-geriljaen, som ble anklaget for å ha stengt tilførselen av drikkevann til rundt 50.000 sivile. Stengningen ble stemplet som et forsøk på etnisk rensing.

I Sri Lankas regionale nærhet er atommaktene India og Pakistan til dels sterkt uenige om de seks elvene i det såkalte Indusbekkenet. Disse elvene har sitt utspring i Tibet, men renner gjennom de omstridte fjellene og dalene i Kashmir.

Ganges

Pakistan har den siste tiden anklaget India for å bryte en traktat fra 1960 om vannrettigheter i Indusbekkenet. India ligger også i strid med sin nabo i øst, Bangladesh, om en flomsperring i den hellige elva Ganges.

Kina sliter med å beskytte sin «moderflod» Huangelva – tidligere kalt Gulefloden – mot forurensing og grov overutnyttelse. Lederen for Huangelvas vernekommisjon, Li Guoying, sier at deler av elvas nedre løp var helt uttørket i mer enn 1.000 dager fra 1972 til 1999.

Her går konfliktlinjen ikke mellom to eller flere ulike land, men snarere mellom sentralregjeringen i Beijing og lokale myndigheter. Beijing-regjeringens årelange kamp for å rense opp i elva har til nå ikke gitt særlige resultater.

Jordan

I Midtøsten er så vel Israel som nabolandet Jordan og de palestinske områdene helt avhengige av vannet i elva Jordan. Jordan får vann fra tre mindre elver, som løper sammen nær den syrisk-libanesiske grensen.

Ifølge Israels tidligere statsminister Ariel Sharon ble seksdagerskrigen i 1967 utløst av en syrisk plan om å lede vann bort fra Israel. I 2002 gikk Sharon så langt som til å si at strid om vannet i Jordan kunne føre til en ny åpen krig.

Syria krangler også med Tyrkia og Irak om bruken av vannet i storelva Eufrat. Lenger mot sør strides Egypt og Sudan om en avtale fra 1929 om utnyttelse av vannet i Nilen, i nok et eksempel på at vann er blitt en av verdens mest omstridte ressurser.

Turister vandrer på en tursti langs Iguazu-fossen i Brasil, som under normale værforhold er det største vannfallet i Sør-Amerika. Etter langvarig tørke er det nesten ikke vann i løpet der elva vanligvis går stri.
STAFF