Amerikanske propagandasendinger brøt samtidig gjennom på frekvensen til den statlige radioen, med meldinger på arabisk.

-Dette er dagen vi har ventet på, lød budskapet som ble lest opp.

Angrepene startet vel halvannen time etter at USAs frist til Saddam Hussein hadde utløpt. Ved 03.30-tiden torsdag morgen ble en håndfull eksplosjoner hørt sør for Bagdad. Eksplosjonene kom kort tid etter at luftvernsirener og kraftig anti-luftskyts ble hørt i den irakiske hovedstaden.

Kilder i Washington opplyste til flere nyhetsbyråer kort tid etter at et rakettangrep var gjennomført mot mål i utkanten av den irakiske hovedstaden, etter at det hadde åpnet seg et såkalt mulighetens vindu.

Ifølge de samme kildene skal irakiske ledere ha oppholdt seg i området, men dette er ikke bekreftet fra annet hold.

Ikke bakkestyrker

Amerikanske journalister underlagt Pentagons sensur meldte at det var avfyrt nærmere 25 krysseraketter fra fartøy i Rødehavet og Persiabukta, og at F117-bombefly hadde vært på vingene over Bagdad i morgentimene.

Fra den amerikanske sentralkommandoen i Qatar ble det opplyst at bakkestyrkene som står oppmarsjert i Kuwait i morgentimene fortsatt ikke hadde fått ordre om å sette seg i bevegelse.

Store røyksøyler kunne ses i de sørøstlige delene av Bagdad etter at de samme målene var blitt truffet tre eller fire ganger. Politibiler kjørte i rasende fart og med hylende sirener gjennom byen, og luftvernsirenene kunne høres få minutter etter det første angrepet.

Vel halvannen time etter at angrepene hadde begynt, fortsatte nye eksplosjoner å ryste utkanten av Bagdad, åpenbart på grunn av nye angrep. Antiluftskytset stoppet opp etter en tid, trolig som følge av at de var blitt truffet av bomber eller raketter.

Overtatt radio

Hovedfrekvensen på irakisk radio ser ut til å være overtatt av USAs militære.

-Dette er dagen vi har ventet på, annonserte en stemme på arabisk kort tid etter at de ordinære sendingene på irakisk radio plutselig ble avbrutt. Annonsøren sa at angrepene mot Bagdad var rettet mot Iraks ledere.

Elektrisiteten var fortsatt i funksjon i sentrum av Bagdad etter de første angrepene, men den sentrale statlige radioen ble helt taus. Kort tid etter kom en ny programannonsør på luften på samme frekvens, åpenbart sendt fra amerikanske militære, og kunngjorde på arabisk:

-Angrepene mot det irakiske regimets anlegg og tilholdssteder er begynt.

En lokal radiostasjon i Bagdad kontrollert av Saddams sønn Uday virket imidlertid fortsatt under regimets kontroll. Stasjonen spilte militærmusikk og oppfordret irakerne til å kjempe imot.

-Dette er vår dag. La oss begynne kampen. Vi skal seire. Vi skal alle dø som trofaste martyrer.

Jakter på Saddam

USA og Storbritannia har i månedsvis overvåket Irak fra lufta, både med spionsatelitter, høytflygende spionfly som U2 og ubemannede lavtflygende småfly, også kalt droner. President Saddam Hussein og hans to sønner Uday og Qusay står øverst på president George W. Bushs ønskeliste, til tross for at den amerikanske kongressen forbyr likvidasjoner av andre lands ledere.

Skulle en statsleder bli drept som følge av et luftangrep mot såkalte kommando— og kontrollsentre, kan forbudet derimot omgås. Dette var tydelig under Golfkrigen i 1991, da det amerikanske flyvåpenets planleggere åpent definerte Saddam Hussein som viktigste bombemål.

Republikanergarden

Saddam Hussein har trolig forlengst gått under bakken, men har gitt sin yngste sønn Qusay kommandoen over den irakiske republikanergarden. Dette er presidentens elitestyrke som har fått i oppgave å forsvare Bagdad mot amerikanske invasjonsstyrker, og som de siste ukene betydelig har styrket sitt nærvær sør for Bagdad.

Tidligere i uka fortalte irakiske kilder til NTB hvordan republikanergarden nærmest hadde tømt sine forlegninger inne i Bagdad, mens andre fortalte om et stort antall helikoptre som uten forvarsel ble parkert på et jorde ved en landsby sør for byen.

Innbyggerne i landsbyen fortvilte over å ha blitt bombemål, men kunne lite annet gjøre enn å søke tilflukt hos familie og venner andre steder. Om det var dette området som torsdag morgen ble krigens første mål, var i morgentimene fortsatt uklart.

(NTB)