HEIDI AMSINCK

Krigen i Libanon kan trekke i langdrag, antydet statsminister Olmert i går, da han hevdet at Israel ikke stopper før en internasjonal fredsstyrke er på plass i krigssonen.

FNs sikkerhetsråd har ennå ikke bestemt verken sikkerhetsstyrkens mandat, rolle eller sammensetning. Og så følger den praktiske innsettingen av styrken — en prosess som kan ta opptil flere uker.

- Infrastruktur ødelagt

I en rekke intervjuer i går sa Olmert at Israel hadde ødelagt Hizbollahs infrastruktur og «avvæpnet dem i høy grad». Men samme dag var Israel under intens beskytning fra Hizbollah. Ehud Olmert gjorde det klart at internasjonale tropper må stasjoneres i Sør-Libanon før Israel vil stoppe militæroffensiven.

— Vi vil ikke ha våpenhvile og så vente i flere uker på at en internasjonal styrke skal komme på plass, for i løpet av de ukene vil situasjonen bare gå tilbake til status quo, sa Olmert til nyhetsbyrået Reuters. Han sa også at styrken må ha mandat til å gjennomføre FN-resolusjon 1559 - om avvæpning av Hizbollah - og bli satt sammen av land «med oppriktig interesse for forandring i denne delen av verden». Frankrike, andre EU-land og Tyrkia vil være opplagte kandidater, sa han.

Uenighet om vilkår

Under ledelse av Frankrikes formannskap skal Sikkerhetsrådet denne uken møtes for å drøfte et utspill til en resolusjon om fred i Libanon, som omfatter en bæredyktig våpenhvile og innsetting av en internasjonal sikkerhetsstyrke. Men landene er ennå ikke enige om den nøyaktige rekkefølgen, og det er tegn på splittelse mellom USA på den ene siden og Frankrike på den andre, som man antar vil lede den internasjonale styrken.

Ifølge utspillet fra Frankrike, som EU-landene etter en del debatt støttet opp om på tirsdagens utenriksministermøte, må det først skje øyeblikkelig stans i krigshandlingene i Libanon - en midlertidig status inntil en varig våpenhvile kan forhandles på plass og en internasjonal sikkerhetsstyrke blir satt inn.

Men USA har antydet at sikkerhetsstyrken kan settes inn før våpenhvile er en realitet.

Ifølge uttalelsene fra statsminister Olmert i går anser Israel dette som en direkte betingelse.

Fransk fravær

En fransk diplomatisk kilde sa til Reuters i går at Frankrike ikke vil delta i møte med FNs sikkerhetsråd i dag fordi man mener betingelsene for å snakke om sikkerhetsstyrken ikke er oppfylt - altså øyeblikkelig stans i krigshandlingene. Samme kilde sa imidlertid at situasjonen fortsatt kan forandre seg.

FNs generalsekretær Kofi Annan har oppfordret landene om å legge uenigheten til side for å oppnå en rask våpenhvile, og USAs utenriksminister Condoleezza Rice har sagt at en avtale kan være på plass allerede om få dager.

— Det er absolutt mulig denne uken. Vi snakker i hvert fall om dager, ikke uker, sa Rice til amerikansk TV.

CARLOS BARRIA