Klaus Justsen

Washington DC

Fra sitt mobile hovedkvarter i Qatar er USA i ferd med å forsikre seg om at det kan kommuniseres mellom styrker inne i Irak og hjemmebasen i Florida.

Tidlig i uken innledet USA generalprøven på den invasjonen av Irak som kan bli utgangen på den månedslange konfrontasjonen mellom Bagdad og Washington.

Generalprøven ble ledet fra et mobilt hovedkvarter i den lille ørkenstaten Qatar og ble gjennomført som avanserte dataspill med det aller mest moderne kommunikasjonsutstyret. Men ikke en stridsvogn, ingen skip, fly eller tropper ble benyttet, og ikke et eneste skudd ble avfyrt.

Pentagon nektet enda en gang at det har vært og vil bli en prøve på en virkelig krig. Utenforstående eksperter legger imidlertid ikke skjul på at det nettopp er de vitale elementene i en invasjon som forsvaret har ønsket å kontrollere.

De militære har selv styrket følelsen av at det reelt er snakk om en generalprøve ved å avvise alle spørsmål om hvem som egentlig kjemper mot hvem i computerspillene, som har fått kodeordene «Internal Look». Det innrømmes likevel at Irak er et av de områdene som man vil se på.

— «Internal Look» er i gang og skrider frem som planlagt. Øvelsen vil gi sjefen for sentralkommandoen, general Tommy Franks og hans stab mulighet for i første rekke å lære nytt og forbedre sine muligheter for å spille en avgjørende rolle på en moderne slagmark, forklarte sjefen for den strategiske kommunikasjon, Jim Wilkonson.

En metodisk oppbygging av de amerikanske styrkene i området setter også øvelsen i forbindelse med en mulig krig. USA har nå 57.000 soldater på baser i og omkring Golfen. I tillegg kommer minst 30.000 på tre hangarskip og ledsagende krigsskip i området.

Eksperter anslår at en invasjon av Irak vil kreve mellom 200.000 og 250.000 mann hvis en væpnet konflikt skal kunne avsluttes i løpet av ganske få uker.

(Jyllands-Posten/Bergens Tidende)