— Hvis tyrkerne gjør alvor av trusselen, bryter landet både FNs flyktningkonvensjon og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier generalsekretær Raymond Johansen i Flyktningerådet til BT.

I går uttalte den tyrkiske utenriksministeren Abdullah Gul at tyrkiske bakkestyrker vil gå inn i Nord-Irak for å hindre at en strøm av kurdiske flyktninger kommer inn i Tyrkia.

«Hårreisende»

I Flyktningerådet blir nyheten møtt med sterke reaksjoner og omtalt som et «hårreisende brudd med internasjonale konvensjoner for flyktningers rettigheter».

— Regjeringen og utenriksminister Jan Petersen bør, hvis meldingen medfører riktighet, enten innkalle den tyrkiske ambassadøren på teppet eller protestere på annen egnet måte, sier Johansen.

Han viser til at et tyrkisk angrep for å hindre mennesker i å flykte over grensen fra Nord-Irak, vil være et klart brudd med internasjonale konvensjoner Tyrkia har undertegnet og ratifisert.

Konkret sikter generalsekretær Raymond Johansen til flyktningkonvensjonen av 1951 og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Den siste er særlig relevant, fordi Norge kan klage Tyrkia inn for Europarådet.

Flykter til fjellene

Han viser også til det såkalte non-refoulement-prinsippet som er en del av internasjonal sedvanerett. Ifølge det folkerettslige prinsippet er det forbudt å returnere mennesker til områder hvor liv og sikkerhet er i fare.

Krigsfrykten sprer seg nå for alvor i de kurdiskkontrollerte provinsene i Nord-Irak. Hundretusenvis av mennesker skal nå ha flyktet opp i fjellene der det er kaldt og dårlig vær.

— Vi vet foreløpig lite om hvor lenge de kan oppholde seg i fjellene og overleve der uten humanitær assistanse, sier Raymond Johansen. Verken FN eller hjelpeorganisasjoner er i stand til å yte internflyktningene særlig bistand.

Ifølge internasjonale nyhetsbyråer skal det særlig være kurdere som bor i traktene mellom de selvstyrte regionene og de Saddam-styrte områdene som nå flykter fra amerikanske bomber og mulige irakiske hevnaksjoner. Det meldes om landsbyer nær frontlinjen som mest av alt minner om spøkelsesbyer. Ifølge CNN er det nå mer enn 400.000 nordirakiske internflyktninger.

Full beredskap

Samtidig er altså den tyrkiske hæren i full beredskap for å hindre flyktningene i sette kursen mot landet. Ifølge myndighetene i Ankara er hærens plan å hjelpe kurdiske internflyktninger på irakisk side av grensen. Tyrkia vil unngå en liknende flyktningstrøm som etter den forrige Golfkrigen i 1991. Et annet motiv for å hindre flyktninger i å krysse grensen, er å demme opp mot restene av den kurdiske PKK-geriljaen som befinner seg i Nord-Irak.

Tyrkia har i årevis hatt soldater inne i Nord-Irak, som del av kampen mot PKK.

Tomme leire

Mens store menneskemasser skal være på flukt i Nord-Irak, er det få tegn til store flyktningstrømmer fra Bagdad, Basra og andre krigsherjete befolkningssentre i Irak. Internasjonale hjelpeorganisasjoner har tidligere spådd en humanitær katastrofe, og FN har varslet at om lag halvannen million mennesker vil forsøke å ta seg frem til nabolandenes grenser. Foreløpig er det flere hjelpearbeidere enn flyktninger i flere av leirene som er opprettet, blant annet på grensen til Jordan.

— Det er ikke så rart. For det første er det lang avstand fra Bagdad, gjennom ørkenen, til den jordanske grensen. I den sørlige millionbyen Basra tyder mye på at sivilbefolkningen er sperret inne som følge av krigshandlingene. Dette aktualiserer diskusjonen om det ikke bør åpnes en humanitær korridor til Iran for innbyggere som er i faresonen, sier generalsekretær Raymond Johansen.

Han sier Iran er det nabolandet som har lengst erfaring med å ta imot flyktninger i regionen.

— For amerikanerne må det være et paradoks at Iran, landet de hevder er en del av ondskapens akse, har tradisjoner for å drive humanitært arbeid for flyktninger, sier generalsekretær Raymond Johansen.

OPP I FJELLENE: Kurdiske flyktninger forlater Kalar, 150 kilometer nordøst for Bagdad. Hundretusenvis av mennesker skal nå ha flyktet fra de kurdiskkontrollerte provinsene i Nord-Irak og opp i fjellene der det er kaldt og dårlig vær. FOTO: NIKOLA SOLIC, REUTERS <p/>