Den genmodifiserte maisen i det planlagte testfeltet i Warwickshire kan krysspollinere med organiske frø i området, mener den britiske miljøvernministeren Michael Meacher. Feltet bør derfor flyttes, argumenterer ministeren. Andre kilder i departementet har sagt at risikoen ikke er til stede.

Etter planene skal GM-maisen plantes i et felt noen få kilometer fra forskningssenteret Henry Doubleday, som dyrker organiske planter. Tegn til modifiserte gener blant det organiske forskningsfeltets planter vil være en stor risiko for virksomheten.

— Henry Doubleday-senteret har et verdensomspennende rykte som ikke må ødelegges, sier Meacher til BBC Radio 4.

Miljøvernministeren har kun makt til å stoppe dyrking av GM-planter hvis de er til fare for menneskelig helse eller miljøet i nærheten. Han utelukker ikke at det kan bli aktuelt å prøve saken for retten.(Origo)