— Det er et viktig prinsipp at alle de femten medlemslandene i Sikkerhetsrådet har adgang til alle detaljene i rapporten, sa utenriksministeren i et møte med pressen i går.

Petersen ønsket ikke å kommentere forlydender om at rapporten er ufullstendig, og at den har store mangler.

— Mine kommentarer kommer når Utenriksdepartementet har gått gjennom de 12.000 sidene, sa Petersen som fremholdt at det er både viktig og avgjørende at alle medlemslandene i FNs sikkerhetsråd kan sjekke innholdet i rapporten.

USA beslagla rapporten da Irak leverte den til FN. Ifølge diplomater i New York fikk rådets alternerende medlemmer i går en redigert kortversjon på ca. 3500 sider som straks ble videresendt til Utenriksdepartementet i Oslo. Petersen har tidligere reagert kraftig på denne fremgangsmåten og forlangt fullt innsyn. Han gikk så langt som til å si at dette kravet vil bli gjentatt i rådets møte i dag. Dersom Norge og de andre valgte rådsmedlemmene ikke får fullt innsyn.

Bestått

31. desember utløper Norges to år i Sikkerhetsrådet. I sin oppsummering sa Petersen, noe motstrebende fordi han ønsket å være varsom med å gi karakterer for egeninnsats, at Norge har bestått eksamen, han antydet endog med gode karakterer.

— Det er ikke galt å si at vi har vist at små land også kan ha innflytelse i rådet, forutsatt at de har gjort «hjemmeleksen» sin, sa utenriksministeren.

Han understreket betydningen av at et samlet politisk Norge har stått bak regjeringen i denne saken. Petersen berømmet også innsatsen til forgjengeren Thorbjørn Jagland som var utenriksminister det første året Norge var medlem i Sikkerhetsrådet, og ga honnør til utenrikskomiteen i Stortinget. Han roste også embetsverket i departementet som med stor innsats og stå-på-vilje har bidratt til å løse den utfordringen medlemskapet i Sikkerhetsrådet har vært.

Jan Petersen fremholdt at arbeidet i sanksjonskomiteen for Irak, der Norge blant annet har bidratt til endringer som gjør at de internasjonale straffetiltakene skal ramme regimet og ikke den irakiske sivilbefolkningen, arbeidet med å finne løsninger i Midtøsten, gjenoppbyggingen av Afghanistan og kampen mot terrorisme har vært de viktigste sakene i Norges periode i Sikkerhetsrådet.

Utenriksministeren så det som positivt at arbeidet med å få Sikkerhetsrådet på banen igjen i Midtøsten, hadde resultert i en resolusjonstekst som spesifikt nevner en palestinsk stat.

Utfordring

Jan Petersen medgav at det kan bli en stor utfordring for norsk utenrikspolitikk når Norge fra årsskiftet rykker ut av Sikkerhetsrådet og andre sentrale fora.

— Vi må finne andre nettverk og bruke realistisk de arenaer som er tilgjengelige, sa utenriksministeren.

For sin egen del var ikke Petersen i tvil om at EU-medlemskap ville kompensere for det internasjonale «utenforskapet».

— Men dette er som kjent ingen aktuell problemstilling, sa han.

Han mente at rollen som internasjonal fredsmekler gir hyggelige «bieffekter» i form av nettverksbygging. Uten at Utenriksdepartementet skal lete med lys og lykte etter mekleroppdrag for å bygge nettverk.

IRRITERT UTENRIKSMINISTER: Jan Petersen forlanger nå å få den hele og fulle sannhet om Irak-rapporten, og krever alle de 12.000 sidene.<p/> FOTO: HEIKO JUNGE, SCANPIX