Årsmøtet i World Economic Forum ber USA klargjøre sin posisjon i forhold til patentering av det mennesklige genom.

— Amerikanske lovgivere burde ikke høre på de moralsk uforsvarlige argumentene til aktører som ønsker å patentere deler av genomet, sa president for The Royal Society, Sir Robert May, til årsmøtet i World Economic Forum i Davos.

— Det vil være en fordel for legemiddelfirmaer at genom-patentering ikke er tillatt, siden de da kan utvikle patenterbar medisin fra den allmennt tilgjengelige informasjonen, hevder han ovenfor den britiske avisen The Independent.

(Origo)