I går la Europarådets spesialgransker, den sveitsiske politiker og jurist Dick Marty, frem foreløpige konklusjoner om CIAs terroristjakt i Europa. Han slår fast at det finnes en rekke dokumenterte tilfeller der europeiske borgere er kidnappet, bortført og torturert av CIA, uten lov og dom. Han tallfestet omfanget til «mer enn hundre personer».

Han sa også at det er «svært usannsynlig» at dette kan ha foregått uten at berørte regjeringer, eller i de minste deres hemmelige tjenester, har visst om det.

Også i Norge er det blitt observert flere fly mistenkt for å ha vært brukt av CIA til fangetransport, både på Flesland, på Sola og på Gardermoen. Innen 21. februar må regjeringen, som alle de andre 45 medlemslandene i Europarådet, svare på hva de vet om CIAs aktiviteter.

— Regjeringen må snu alle steiner. Det må gjøres en selvstendig og skikkelig innsats fra norsk side, sier Per-Kristian Foss (H), som leder Norges parlamentarikergruppe i Europarådet.

Det er parlamentarikerforsamlingen som er Martys oppdragsgiver, og i gårsdagens debatt var det bred enighet om at undersøkelsene må fortsette.

Er tatt opp

Det er kjent at Norge har sendt brev til amerikanske myndigheter og spurt om ett bestemt fly som landet på Gardermoen 20. juli i fjor. Svaret var at flyet ikke var ute på hemmelig CIA-oppdrag.

— Det vanlige er å ta dette opp med amerikanerne, og det har vi gjort, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre under et besøk i Brussel i fjor. Utenriksministeren mente det er begrenset hva myndighetene kan finne ut.

— Jeg vet ikke om det er så veldig mye vi kunne gjøre, for de flyene er jo ikke der nå, sa Støre den gangen. Han viste til at det ikke nødvendigvis er fly tilhørende amerikanske myndigheter som eventuelt vil bli brukt i slike oppdrag.

Vil ha mer enn brev

Både Foss og Europaråd-medlemmene fra regjeringspartiene Ap og SV mener høflige brev til USA ikke er godt nok.

— Nei, det må sjekkes grundig om det har skjedd CIA-operasjoner på norsk jord. Dette krever aktiv norsk etterforskning, sier Gunn Karin Juul (Ap).

Det samme mener Bjørn Jacobsen (SV), som sitter i Stortingets forsvarskomité. Han sier regjeringen «må gjøre alt som står i norske myndigheters makt for å få alle fakta på bordet».

— Og hva betyr det i praksis?

— De kan ikke bare godta et amerikansk svar. Det finnes for eksempel oversikter hos myndighetene over hvilke fly som har landet hvor, sier Jacobsen.

Utenriksminister Støre skal om ikke lenge orientere Stortinget om hvilke undersøkelser som faktisk er gjort.

Dick Marty anklaget på en pressekonferanse flere europeiske regjeringer for stilltiende å ha godtatt de amerikanske aksjonene, til tross for at de har betydd klare brudd på menneskerettene.

— Det er ekstremt opprørende, og gjør meg rasende. Når myndighetene tar i bruk metodene til kriminelle, da sier jeg nei, sa Marty.

Mest gammelt nytt

Marty måtte innrømme at hans rapport i all hovedsak baserer seg på kjent informasjon, særlig fra pressen. Britenes tidligere europaminister Denis MacShane sa at rapporten «har flere hull enn en sveitserost» og at de sterke påstandene ikke var skikkelig dokumentert.

Sveitseren forsvarte seg med at gårsdagens produkt bare var foreløpig. Han unnskyldte seg med at han ikke har en stor stab i ryggen og at han heller ikke har noen egentlig etterforskningsmyndighet. Han håpet likevel å finne ut mer ved hjelp av et enormt datamateriale han fikk overlevert mandag kveld: Satellittbilder fra EUs satellittsenter, som han vil bruke til se etter mulige fangeleirer, og flydata fra luftfartsregisteret Eurocontrol.

Marty sier i rapporten at det ikke er funnet ugjendrivelige bevis for at CIA også har hatt hemmelige fangeleirer på europeisk jord. Organisasjonen Human Right Watch har beskyldt Romania og Polen for å ha huset slike hemmelige fengsler, noe landene har benektet. Manglende bevis betyr ikke at påstandene ikke stemmer, ifølge Marty. Tvert imot viste han til «pålitelige, mangfoldige og velinformerte kilder» som ga grunn til å gå videre med undersøkelsene.

GRANSKER «CIA-FLY»: Sveitseren Dick Marty er satt til å finne ut om fly med CIA-fanger harmellomlandet i Europa. FOTO: VINCENT KESSLER