KLAUS JUSTSEN

Kravene ble fremsatt av statsminister Ariel Sharon da han tidligere denne uken møtte president George W. Bush i Crawford, Texas. Emnet ble ikke nevnt under pressekonferansen etter møtet, men embetsmenn fra begge leire har gitt uttrykk for dette til israelsk radio og New York Times.

La frem «bildebevis»

Ifølge Sharon var Iran i ferd med å nærme seg et punkt hvor det ikke er noen vei tilbake. Den israelske regjeringssjefen antydet imidlertid ingen planer om å slå til på egen hånd, slik som i 1981 mot irakiske atomanlegg.

Under den timelange samtalen hevdet Sharon at Tyskland, Frankrike og Storbritannia, som fører forhandlingene med Iran i håp om å åpne for inspeksjon og få garantier for at utviklingen av anriket uran til atombomber innstilles, var i ferd med å bli for ettergivende.

Disse påstandene ble etterfulgt av krav om at USA ikke tillater at forhandlingene trekkes i langdrag, men i stedet over for Teheran gjør det klart at man under ingen omstendigheter vil tillate at Iran gjør seg til medlem av atommaktenes klubb.

Det israelske utspillet ble understøttet med flere fotografier og tegninger, som Sharon spredde ut over presidentens spisebord. Det er uklart om det var snakk om opptak fra amerikanske eller kommersielle satellitter, eller om bildene av de iranske atomanleggene kom fra agenter på stedet.

Amerikansk skepsis

Fra amerikansk side hevdes det at de mange bildene ikke brakte noe virkelig nytt og definitivt ikke sjokkerte president Bush. Med fremleggelsen understreket Sharon imidlertid at der er uenighet om hvor lang tid som er til rådighet for at få løst problemet.

Det er kun tre måneder siden visepresident Dick Cheney i et intervju advarende fremhevet at man ikke kunne utelukke at Israel bestemte seg for å slå først og så overlate til andre å løse de politiske og diplomatiske problemer som en slik militær aksjon ville forårsake.

Den amerikanske regjeringen har ikke lagt skjult på at de betrakter forhandlingene, som de tre europeiske landene har ført og fører med Iran med betydelig skepsis. Under sitt besøk i Europa lovet president Bush imidlertid å undersøke mulighetene for å støtte dem.

Disse undersøkelsene førte etter et par uker til at USA aksepterte europeiske ønsker om å gi regimet en gulrot. Hvis det inngås en tilfredsstillende avtale med garantier for at det iranske atomprogrammet kun brukes til fredelige formål, er veien til handelsorganisasjonen WTO åpnet. Samtidig vil Iran få mulighet for å kjøpe reservedeler til sine passasjerfly.

Hastesak

Fra amerikansk side hevdes det samtidig at Iran først en gang i det kommende tiår vil bli i stand til å utvikle atomvåpen. Ariel Sharon har nå gjort det klart at han ikke deler den vurderingen og derfor forlanger at Washington betrakter Irans atomprogram som en hastesak.