• Regjeringen bør ikke granske seg selv. Stortinget må oppnevne en uavhengig kommisjon, mener Frp. - Et godt argument, sier Ågot Valle, leder i kontrollkomiteen.

ATLE ANDERSSON

— Kommisjonen som skal evaluere myndighetenes håndtering av flodbølge-katastrofen må ha 100 prosent tillit og legitimitet. Derfor synes jeg Frp-forslaget absolutt har noe for seg. Jeg vil ta dette opp med vår partiledelse, sier SV-politikeren, som leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Regjeringen har varslet at den vil opprette et evalueringsutvalg i samarbeid med Stortinget. Dette skal representanter for partiene og regjeringen ha blitt enige om på et møte hos statsminister Kjell Magne Bondevik mandag. Nå krever likevel Frp at Stortinget skal ha det formelle ansvaret for granskingen.

— På den måten unngår vi en situasjon der det kan fremstilles som om regjeringen gransker seg selv, uttaler Siv Jensen, parlamentarisk leder for Frp.

— Erfaringer fra tidligere regjeringsoppnevnte granskningskommisjoner tilsier at vi bør la Stortinget ha det formelle ansvaret for denne kommisjonen, sier Jensen.

Hun viser også til at en vesentlig del av kommisjonens arbeid vil måtte medføre søkelys på Utenriksdepartementets og offentlige myndigheters håndtering av krisen.

Ågot Valle er enig med Jensen i at det ikke må hefte noen tvil om kommisjonens uavhengighet.

— Granskningen må ha legitimitet og ikke minst sikre at beredskapen blir bedre i fremtiden, sier kontrollkomiteens leder.

Statsministerens kontor viser til at det på møtet mandag var enighet om at regjeringen skal oppnevne et utvalg i samråd med partiene på Stortinget.

— Det kom ingen innvendinger fra Frp til dette på møtet, og vi må forholde oss til det var enighet om, sier politisk rådgiver Øistein Mjærum ved statsministerens kontor til NTB.

Tidligere statsminister Kåre Willoch, som også ledet sårbarhetsutvalget, vil børste støv av utvalgets forslag om å samle all krisehåndtering i eget departement.

Ågot Valle varsler overfor BT at SV nå vil fremme sitt tidligere forslag om å opprette eget innenriksdepartement med ansvar for beredskap, koordinering og håndtering av krisesituasjoner.

— Behovet for en samordning av beredskapsarbeidet er blitt større etter denne katastrofen, sier Valle, og legger til:

— Om det bør hete Sikkerhetsdepartment - slik Willoch foreslår - eller noe annet, er ikke avgjørende. Det viktigste er at vi får bedre kriseberedskap, sier hun.