Kommisjonen sa at dommer Saeed al-Hameesh var medlem av Baath-partiet som tidligere regjerte Irak, og at han derfor må gi seg som dommer i saken mot Hussein, melder BBC.

Hameesh, som etter planen skal være sjefsdommer når rettssaken gjenopptas neste uke, nekter for å være baathist.

I forrige uke sluttet sjefsdommer Rizkar Amin, etter å ha beskyldt regjeringen for å blande seg inn i rettssaken. Det er ennå ikke utnevnt noen permanent erstatter for Amin, men Hameesh vil være sjefsdommer neste uke fordi han er den av de fem gjenværende dommerne som har lengst ansiennitet.