Strasbourg

I går var Foss med på å rette beinhard kritikk mot CIAs hemmelige fengsler og fangetransporter, og mot hvordan flere navngitte europeiske land har bidratt til ulovlighetene. Den strenge resolusjonsteksten bygget på den sveitsiske statsadvokaten og parlamentarikeren Dick Martys store granskingsrapport – nummer to i rekken.

Tidligere finansminister Foss leder den norske gruppen av parlamentarikere i Europarådet, som er samlet denne uken i Strasbourg i Frankrike. Med 122 mot 30 stemmer slo forsamlingen fast at både Romania og Polen har latt CIA drive ulovlige og hemmelige fengsler på sitt territorium.

Det ble også slått fast at CIA har hatt et «edderkoppnett» der fanger er blitt fraktet på kryss og tvers av Europa i hemmelige flyginger, og at flere europeiske regjeringer har visst om og godkjent ulovlighetene.

Tror på regjeringen

Per-Kristian Foss (H) stilte seg bak all denne kritikken.

Men i motsetning til flertallet, ville han ikke kritisere NATO. Resolusjonen fra i går «ber NATO offentliggjøre tilleggene til NATOs godkjenning fra 4. oktober 2001 som hittil har vært hemmelige». Formuleringen refererer til en påstand om at NATO ga USA og CIA blankofullmakt til hemmelige og ulovlige fangetransporter. Det skal ha skjedd i et hemmelig vedtak rett etter terrorangrepet mot tvillingtårnene i New York.

Dick Marty mener dette vedtaket er grunnen til at fangetransportene kunne skje så smertefritt: Alle de europeiske regjeringer i NATO hadde lovet å lukke øynene for ulovlighetene.

Dette er Foss uenig i. Han var blant mindretallet som stemte imot på dette punktet.

– Den norske regjeringen har fortalt meg at det ikke finnes noe hemmelig NATO-vedtak. Fullmaktene som ble gitt, gjaldt militære flyginger, som er noe helt annet enn det vi snakker om her. Jeg velger å tro på regjeringen og norsk UD, sier Foss.

Får ikke referatet

NATOs generalsekretær har nektet å offentliggjøre referatet fra det aktuelle møtet i NATOs råd. Men han har sagt at ble gitt tillatelse til åtte ulike tiltak. De var «myntet på å støtte USA og andre allierte i kampen mot internasjonal terrorisme», ifølge et brev fra statsminister Jens Stoltenberg. Det hele skulle være i tråd med «lufttrafikkavtaler og nasjonale prosedyrer».

Bjørn Jacobsen (SV), som også er med i parlamentarikerforsamlingen, stoler ikke like mye på sin egen regjerings forsikringer.

– Vi må få et klart svar, sier Jacobsen, som sammen med flertallet stemte for punktet om at NATO må offentliggjøre de påståtte hemmelige vedtakene.

Jacobsen maser videre

Jacobsen er heller ikke overbevist om at det ikke har skjedd ulovligheter på norsk jord. Norge er ikke nevnt i Martys rapport – men den understreker også at den ikke gir noe fullstendig bilde. Stavanger Aftenblad har i en rekke artikler dokumentert at fly som kan knyttes til CIA-operasjoner har landet på norske flyplasser de siste årene.

Norge har fått forsikringer fra amerikanerne om at de har fulgt norsk lov, og regjeringen har valgt å stole på dette.

– Har Norge tenkt å legge seg på den passive linjen, når USA blir drevet fra skanse til skanse? spør Jacobsen. Han er overbevist om at presset fra Europa er en av grunnene til at Bush nå har varslet at USA vil legge ned Guantánamo-leiren.

Mens Per-Kristian Foss ikke ser noen grunn for videre norske undersøkelser, vil Jacobsen mase videre på den rød-grønne regjeringen.

– Først vil jeg ta opp saken i min egen stortingsgruppe, over ferien. Kanskje kan det også være noe Stortingets kontrollkomité bør se på, sier Jacobsen.

ETTERFORSKER: Sveitseren Dick Marty har ledet Europarådets etterforskning av CIAs operasjoner i Europa i kjølvannet av 11. september. Marty sier han har bevis på at Polen og Romania har tillatt hemmelige CIA-fengsler, men de to statene benekter det blankt.
BENOIT TESSIER