Den arabiske liga og Den islamske konferanseorganisasjon vil be FNs hovedforsamling om å vedta en resolusjon som forbyr angrep på religiøse oppfatninger. Organisasjonene ønsker også at resolusjonen skal åpne for sanksjoner mot land som ikke følger påbudet.

Den arabiske ligas visegeneralsekretær Ahmed Ben Helli bekrefter samtaler er i gang for å forberede et resolusjonsforslag.