En gruppe på 75 underhusmedlemmer forlanger at Blair fastsetter datoen for sin avgang, ellers vil de kreve nytt ledervalg. I går kunne Sunday Telegraph fortelle at det blir «borgerkrig» i partiet fordi Tony Blair har nektet å etterkomme kravet om å fastsette en dato.

Dramatisk utvikling

Blairs oppførsel minner om det er skjedd med tidligere statsministre. Da Harold Macmillan følte seg truet, fjernet han syv statsråder i 1962 — det ble kaldt «de lange knivers natt» - men det varte ikke lenge før han selv ble fjernet.

Margaret Thatcher måtte gå da en gruppe motstandere rottet seg sammen og forlangte nytt ledervalg i partiet i 1990.

Nederlaget ved kommunevalget sist torsdag og en serie skandaler de siste månedene er bakgrunnen for den dramatiske utvikling. Ved kommunevalgene i England led regjeringspartiet et knusende nederlag og fredag lot Tony Blair øksen suse, så hodene rullet i regjeringen. Han fjernet en rekke statsråder for å ta bort oppmerksomheten fra valgnederlaget, men dette blodbadet.

Sammensvergelse

Sammensvergelsen blant Labour-medlemmene i Underhuset kan felle Blair. Et brev har sirkulert der underhusmedlemmene forlanger at han sier fra når han vil trekke seg som statsminister. Hvis han ikke gjør det, vil de velge ny leder.

I de siste ukene har presset mot statsminister Tony Blair økt enormt.

Det begynte med at det ble avslørt i Underhuset at partiet hadde solgt adelstitler. Partiets pengeinnsamlere gikk ut til industrilederne og oppfordret dem til å gi partiet større lån eller gaver, til gjengjeld ble de lovet adelstitler og noen ganger sete i Overhuset.

I 1925 ble det innført en lov som forbød salg av adelstitler etter at Lloyd George hadde drevet på med det i mange år. Nå er det blitt en politisak og en av Blairs rådgivere ble arrestert og senere løslatt mot kausjon. Etterforskningen pågår og det er ventet at til og med Blair vil bli bedt om å forklare seg.

Utro ektemann

Deretter ble det kjent at over 1000 dømte utlendinger, som skulle ha vært deportert, fortsatt lever i Storbritannia og utgjør en fare for sine omgivelser. Innenriksminister Charles Clarke hadde mistet kontrollen over sitt departement, ble det hevdet, og kritikken ble så omfattende at han fikk sparken under ommøbleringen fredag.

Visestatsminister John Prescott, en skandalerammet politiker, ble fratatt sitt departement for planlegging og kommunal virksomhet, men beholdt lønnen og tittelen som visestatsminister. Han ble avslørt som en utro ektemann som hadde hatt et langvarig forhold til sin sekretær. Hun solgte historien til Mail on Sunday for omlag tre millioner kroner bare noen dager før valget. Denne saken er ikke slutt. I går kunne Sunday Times avsløre at Prescott er anmeldt for å ha opptrådt utilbørlig ved å utnytte en underordnet. De som opptrer på vegne av staten skal gå foran med et godt eksempel, flere politimenn som har misbrukt sin stilling til å ha seksuell omgang med klienter, er blitt straffet.