— Den påkjæring Krekars advokat Brynjar Meling har sendt, etter at Krekar ble varetektsfengslet fredag 21. mars, krever en omfattende saksbehandling. Den siste dokumentasjonen er kommet inn nå, og det vil derfor gå noen dager før retten kommer med sitt svar, opplyser informasjonsrådgiver Irene Ramm i Oslo tingrett til NTB.

Mulla Krekar ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Retten mener det er skjellig grunn til å tro at Krekar, da han brukte uttrykket jihad i et intervju på nederlandsk fjernsyn onsdagen før, truet med en terrorhandling.

Utlendingsdirektoratet (UDI) besluttet 19. februar å utvise mulla Krekar. Også denne beslutningen har advokat Meling sendt omgjøringsbegjæring for. Han mener at krigshandlingene i Nord-Irak den siste tiden gjør det umulig å utvise hans klient, og sier at UDI er nødt til å ta hensyn til dette.

Informasjonssjef Geir Løndal i UDI sier til NTB at direktoratet på generell måte følger med i krigen, og vurderer fortløpende hvilken betydning den får. Det er Utlendingsnemnda som er ankeinstans for utleveringssaker.

I forbindelse med pågripelsen av Krekar torsdag 20. mars, anmeldte advokat Meling politiet til SEFO - det særskilte etterforskningsorganet. Årsaken er at Meling mener politiet brukte unødig makt da Krekar ble pågrepet. Saken er fortsatt til behandling i SEFO. (NTB)

Arkivfoto
Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX