Norges beslutning om å gjenoppta eksporten av hvalprodukter vil trolig bli et hett tema på det årlige møtet i IWC, som startet i London mandag.ýDette er en stor sak for IWC. Norges planer om å gjenoppta eksporten av hvalprodukter vil svekke forholdet mellom våre to land, sier USAs representant i hvalfangstkommisjonen, Rolland A. Schmitten, til New York Times. ýEksport er smugling Schmitten sier til den amerikanske avisen at Norge i alle andre spørsmål enn hvalfangst er en venn av USA.Han opplyser også at amerikanske myndigheter har oversett norsk hvalfangst fram til nå, fordi Norge i 1993 vedtok å avstå fra eksport av hvalprodukter.Men dersom Norge gjenopptar eksporten av blant annet hvalspekk til Japan, vil situasjonen kunne endre seg. Rolland A. Schmitten mener slik eksport må anses som smugling. Massiv motstand Bare to dager etter at Norge i januar i år vedtok at hvaleksporten skulle gjenopptas, kom det en kraftig protest fra det amerikanske utenriksdepartementet. Den amerikanske regjeringen gikk sterkt imot Norges vedtak, som den mener er dypt beklagelig.Tre amerikanske kongressrepresentanter foreslo at den amerikanske regjeringen skulle presse Japan og Norge til å stanse både hvalfangst og handel med hvalprodukter. De viste til en meningsmåling der 83 prosent av amerikanske velgere sa de er imot japansk og norsk hvalfangst, og 72 prosent sier de ville støtte en boikott mot japanske og norske bedrifter som har tilknytning til hvalfangstnæringen. Ettertraktet vare Den internasjonale hvalfangstkommisjonen forbyr all hvalfangst, men noen land, deriblant Norge og Japan, vil ikke rette seg etter dette. Norge fortsetter å fange vågehval, siden IWCs vitenskapskomité mener denne arten ikke er utrydningstruet og tåler begrenset jakt.Den norske regjeringen vedtok i januar i år å oppheve det selvpålagte forbudet mot eksport. Over 600 tonn hvalspekk ligger i fryselager på forskjellige steder i Norge i påvente av at Fiskeridepartementet skal utstede eksportlisenser.Dette er spekk fra hval som er blitt fanget i norske farvann siden midten av 90-tallet. Mens nordmenn bare vil spise kjøttet på hvalen, ser japanerne på spekket som en delikatesse.