Slobodan Milosevic gikk rett på sak overfor Knut Vollebæk. Vollebæk vitner i saken mot den tid-ligere jugoslaviske presidenten fordi han i 1999 ledet Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og observatørstyrken i Kosovo.

— Som ansvarlig for å trekke ut den internasjonale observatørstyrken i Kosovo, føler du et personlig ansvar for krigen, spurte Milosevic.

Vollebæk nølte ikke med å svare:

— Nei, hr. Milosevic. Du var ansvarlig for krigen, du visste hva som ville skje. Jeg forsøkte å holde ut så lenge som mulig for å unngå konflikt.

Dro linjer til vikingene

Milosevic mener at en hemmelig avtale mellom OSSE og NATO førte til at OSSE-observatørene trakk seg ut og at NATOS bombefly rykket inn.

— Tilbaketrekningen startet ikke krigen, krigen var der allerede, svarte Vollebæk.

Milosevic ga seg ikke:

— Jeg håper du vet at din beslutning førte til at en av historiens største krigsmaskiner gikk til an-grep på Kosovo, sa Milosevic.

— Som en nordmann, en innbygger i et land hvor vikingene kommer fra, hva synes du om at NA-TO angrep et lite land med 11 millioner innbyggere, spurte Milosevic, før han ble klubbet ned av dommer Richard May.

Dommer May klubbet ned Milosevic gang på gang på grunn av "irrelevante spørsmål" eller fordi han kom med politiske taler.

Ett år i fengsel

Vollebæk var invitert til krigsforbryterdomstolen i Haag som aktoratets vitne. Men Milosevic, som forsvarer seg selv, benyttet seg av retten til å krysseksaminere Norges nåværende USA-ambassadør.

Milosevic har tilbrakt temmelig nøyaktig ett år i domstolens varetekt etter at han i stor hast ble utlevert av serbiske myndigheter 28. juni i fjor. Den tidligere serbiske og jugoslaviske presidenten er tiltalt for krigsforbrytelser i Kosovo og Kroatia, og for krigsforbrytelser og folkemord i Bosnia-Hercegovina.

Selve rettssaken begynte i februar i år og har til nå utelukkende dreiet seg om hva som skjedde i Kosovo. De fleste vitnene har vært kosovoalbanere, men etter hvert har også flere vestlige politi-kere og eksperter vitnet.

(NTB)