I et forsøk på å roe gemyttene sier den spanske statsministeren Jose Maria Aznar at han vil holde alle diplomatiske kanaler åpne for å finne en løsning Dette er første gang han uttaler seg siden konflikten mellom Marokko og Spania blusset opp. — Jeg har gitt de nødvendige instrukser for å holde de nødvendige kontaktene oppe med de marokkanske myndighetene slik at vi kan finne frem til de betingelsene hvis mål er å finne tilbake til den status øya har hatt før 11. juli, sier Aznar, og la til at det var i ingens interesse å forlenge den anspente situasjonen.

Byttehandel?

Men tross Aznars velvilje og internasjonalt press om å løse konflikten, er det lite tegn til forsoning mellom Spania og Marokko.

Spania ønsker ikke at meklere fra USA, EU eller FN skal blande seg inn. I et forsøk på å redusere spenningen, har Spanias utenriksminister Ana Palacio sagt at Spania er villig til å trekke seg fra den omstridte øya Perejil dersom Rabat aksepterer øyas nøytrale status.

Men Marokko sier at de kun vil forhandle dersom spanske styrker forlater den ubebodde øya som marokkanerne kaller Leila.

Spanske soldater tok onsdag kontroll over øya, og fjernet de marokkanske soldatene som hadde vært der vel en uke. Torsdag befant rundt 50 spanske soldater seg på øya, og fire spanske krigsskip lå rolig i bukten mens 100 marokkanere kastet steiner på dem fra klipper rundt 200 meter unna.

Ingen mekling

I et intervju med spansk radio avviser Palacio at aksjonen på øya i morgentimene onsdag var en «krigserklæring», noe Marokko hevdet etter at deres soldater ble fordrevet.

Marokko klaget straks Spania inn for FNs sikkerhetsråd der de krevde «en umiddelbar tilbaketrekking av spanske styrker».

— Det er selvfølgelig ikke en krigserklæring. Vi må arbeide for å redusere spenningene, sa Palacio. Hun mener et løfte fra Marokkos kong Mohammed vil være nok til at Spania fjerner sine styrker fra øya, men hun avviser forsøk på mekling fra EU, FN eller USA. Både EUs utenrikskommissær Chris Patten, FNs generalsekretær og USAs viseutenriksminister Richard Armitage har tilbudt seg å mekle.

— Å snakke om meklere i denne krisen virker latterlig på meg. Dette er noe som må løses mellom Marokko og Spania. Det er ikke så komplisert at vi må ha meklere, sa Palacio.

Palacio sa videre at Spania var villig til å forhandle «om alt» bortsett fra Ceuta og Melilla, som er to spanske byer på den nordafrikanske kysten. Marokko har tidligere antydet at de ønsker at byene skal underlegges marokkansk myndighet.

(NTB)

FLAGGET TIL TOPPS: Spanske soldater på patrulje utenfor den omstridte persilleøyen.
FOTO: REUTERS