Hensikten med forslaget er å skille mellom Berlusconis politiske makt og hans forretningsinteresser, slik at han kan beholde begge deler. Gjennom sine eierinteresser i landets medier kontrollerer statsministeren for eksempel flere fjernsynskanaler.

Onsdag stemte et regjeringsvennlig flertall i nasjonalforsamlingens annetkammer, Deputertkammeret, ned hvert eneste endringsforslag som sentrum-venstreopposisjonen hadde lagt fram. Voteringen skjedde etter en meget opphisset debatt.

Egne interesser

— Dere ønsker ikke å løse interessekonflikter, dere vil ha et vanntett lovforslag som tjener deres egne interesser, raste Luciano Violante fra Italias største opposisjonsparti Venstredemokratene.

— Maktkonsentrasjon er demokratiets fiende, fastslo han. (NTB)

Silvio Berlusconi.