Tallenes tale er klar: Norge og Brasil blir stadig viktigere handelspartnere. På seks år har importen av brasilianske varer økt med hele 70 prosent, og norsk eksport til Brasil har i samme periode økt med 38 prosent.

Størst på fisk

Bare i fjor importerte vi varer for nesten fire milliarder kroner og eksporterte for drøyt 2,5 milliarder kroner. Vår største eksportvare til Brasil er fisk og sjømat. Fra 2005 til 2006 økte denne eksporten med 39 prosent, viser tall fra Nærings-og handelsdepartementet.

Verre er det å få oversikt over norske investeringer i Brasil. Investorer har ingen plikt til å melde norske myndigheter om sine investeringer. Mange investeringer blir heller ikke registrert som norske fordi noen norske bedrifter får sine produkter helt eller delvis laget i land som Litauen og Kina før de selges til Brasil.

Men tendensen er likevel at Norge vokser seg stadig større i Brasil.

Olje og shipping

Ved siden av fisk er oljeindustri og shipping viktigste samhandlingsområder. Blant store norske investorer er:

Statoil, Yara, Norske Skog, Veritas, som har ti kontorer i Brasil, Elkem, Kongsberg automater, Nera og Aker.

I fjor skrev BT at Vestlandet er størst i Brasil. Tar man med hele Vestlandet fra Rogaland til Møre og Romsdal (primært klippfisk) er det fortsatt tilfellet, forteller leder for latinamerikaavdelingen i DnB NOR, Arne Christian Haukeland.

Blant Brasil-investorene i Hordaland er: DOF i Austevoll som produserer båter, Rolls-Royce på Hordvikneset, Odfjell, Frank Moen, Scandinavian Electric, Friele kaffe og Framo.

— Det har nok ikke kommet noen nye, store investorer siden i fjor, men vi ser at de som har etablert seg og satser langsiktig, begynner å lykkes og vil fortsette, sier Haukeland.

- Må være stor

Han understreker at man må være ganske stor for å klare å etablere seg i Brasil. Myndighetene krever lokalt innhold i ting som produseres der for å beskytte egen industri. Dette kravet tolkes fleksibelt, men medfører at f.eks. en norsk båtprodusent ikke uten videre kan lage båter i Brasil uten brasiliansk bidrag.

— Brasil kan komme til å bli for proteksjonistisk og derigjennom miste kompetanse og investeringer. Arbeidskraften er fortsatt billigere enn i Norge, men mindre effektiv. På grunn av sterk valuta, skatter, avgifter og opplæring er det billigere å bygge en båt i Norge enn i Brasil, sier Arne Christian Haukeland.