Undersøkelsen er gjennomført av en internasjonal sammenslutning av nødhjelpsorganisasjoner, Evalueringsgruppa etter tsunamien (TEC). Norge er ett av landene som har vært med på å finansiere rapporten som ble lagt fram av FNs nødhjelpskoordinator Jan Egeland i Geneve fredag.

Rekordbeløp

Hjelpearbeidet etter tsunamien blir i rapporten kraftig kritisert for ikke å ha vært effektiv.

Det ble samlet inn rekordmye penger til ofrene, til sammen 84,5 milliarder kroner. Halvparten av pengene ble brukt til nødhjelp og den andre halvparten på gjenoppbygging. Mesteparten av pengene burde imidlertid ha vært brukt på gjenoppbygging, ifølge John Telford, som har skrevet rapporten.

Det første hjelpearbeidet ble faktisk bedre tatt hånd om av lokalbefolkningen, som raskt hjalp familier og naboer.

– Dårlig samarbeid

Årsaken til problemene var de internasjonale hjelpeorganisasjonenes mangel på forståelse for de lokale forholdene, sier Telford videre. Hjelpeorganisasjonene var ikke i stand til å arbeide sammen med lokalbefolkningen.

Velmente men overoptimistiske hjelpetiltak undervurderte ofte tiden som trengs til gjenoppbygging. Medisinene som ble levert, var svært ofte ikke de det var størst behov for.

Rapporten oppfordrer giverland til å samarbeide bedre om hjelpetiltakene sine, og til å gi hjelp dit det er risiko for katastrofer, før katastrofer skjer. Slik kan lokalbefolkningen hjelpe seg selv når krisen rammer.

Til sammen døde 227.000 personer i tsunamien i Indiahavet.